Bierzmowanie

„… i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” – Iz 11, 2

sakrament bierzmowania dla dorosłych

Sakrament bierzmowania dla dorosłych w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest w II piątki miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.

Kandydatów do sakramentów bierzmowania przygotowują parafie miejsca ich zamieszkania. Należy udać się do kancelarii swojej parafii miejsca zamieszkania, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania.

Archidiecezjalny ośrodek katechumenalny

Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy Parafii Archikatedralnej w Łodzi prowadzi kursy przygotowujące osoby dorosłe do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: siostra Iwona: 510 119 347 oraz siostra Ewa 885 555 020

bierzmowanie w katedrze

Kandydaci przybywają do Katedry w dniu bierzmowania wraz ze świadkami na godz. 17.30 do zakrystii, przynosząc ze sobą dokument otrzymany z parafii przygotowującej ich do bierzmowania, noszący tytuł SAKRAMENT BIERZMOWANIA (jest to dokument potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika i podpisem na odwrotnej stronie księdza, kótry przygotowywał do sakramrntu.

Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do tego sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny.

terminy bierzmowania w katedrze

  • 8 lipca 2022
  • 12 sierpnia 2022
  • 9 września 2022
  • 14 października 2022
  • 9 grudnia 2022

W maju i czerwcu nie ma bierzmowania w Katedrze!