Bierzmowanie

„… i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” – Iz 11, 2

sakrament bierzmowania dla dorosłych

Sakrament bierzmowania dla dorosłych w Bazylice Archikatedralnej udzielany jest co do zasady w II piątki miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Jednak w niektóre miesiące są wyjątki i nie ma bierzmowania. Poniżej jest podana lista zaplanowanych dat na obecny rok.

Kandydatów do sakramentów bierzmowania przygotowują parafie miejsca ich zamieszkania. Należy udać się do kancelarii swojej parafii miejsca zamieszkania, aby uzgodnić z kapłanem sposób i formę przygotowania.

Archidiecezjalny ośrodek katechumenalny

Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy Parafii Archikatedralnej w Łodzi prowadzi kursy przygotowujące osoby dorosłe do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: siostra Ewa 885 555 020

bierzmowanie w katedrze

Kandydaci przybywają do Katedry w dniu bierzmowania wraz ze świadkami najpóźniej na godz. 17.45 i zajmują pierwsze ławki, przynosząc ze sobą dokument otrzymany z parafii przygotowującej ich do bierzmowania, noszący tytuł SAKRAMENT BIERZMOWANIA (jest to dokument potwierdzający przygotowanie do bierzmowania) z podpisem spowiednika i podpisem na odwrotnej stronie księdza, który przygotowywał do sakramentu. O godz. 17.45 ksiądz omówi po krótce przebieg liturgii i sprawdzi wszystkim kartki, czy są odpowiednio wypełnione.

Podany poniżej wzór jest podpowiedzią, jakie informacje obowiązkowo muszą się znaleźć na tym dokumencie.

Dokument ten podaje się kapłanowi bezpośrednio przed przystąpieniem do sakramentu. Podczas liturgii obowiązuje strój odświętny. Oczywiście należy bierzmowanie przyjąć w stanie łaski uświęcającej, to znaczy być wyspowiadanym, a już podczas Eucharystii przyjąć Komunię Świętą.

terminy bierzmowania w katedrze w 2023 roku

  • 13 stycznia 2023 – Ks. Abp Władysław Ziółek
  • 10 lutego 2023 – Ks. Bp Ireneusz Pękalski
  • 14 kwietnia 2023 – Ks. Abp Grzegorz Ryś
  • 14 lipca 2023 – Ks. Bp Irenausz Pękalski
  • 11 sierpnia 2023 – Ks. Abp Władysław Ziółek
  • 8 września 2023 – Ks. Abp Grzegorz Ryś
  • 13 października 2023 – Ks. Bp Marek Marczak
  • 10 listopada 2023 – Ks. Bp Marek Marczak
  • 8 grudnia 2023 – Ks. Bp Irenausz Pękalski

sakrament bierzmowania dla młodzieży z Parafii katedralnej

Od września 2022 roku rozpoczyna się przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Spotkania prowadzi ks. Krzysztof Petruk, wikariusz. Msze Święte z udziałem młodzieży są zawsze w niedzielę o godz. 9.30. Po nich następuje spotkanie formacyjne z Księdzem Opiekunem. Do sakramentu bierzmowania mogą przygotowywać się osoby od klas ósmych. Przygotowanie trwa dwa lata. Należy spełniać obowiązkowe praktyki religijne, zbierać podpisy w identyfikatorze oraz przede wszystkim regularnie uczestniczyć w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych oraz regularnie się spowiadać.