I Komunia Święta

„Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszą w dniu ostatecznym. Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa Moje Ciało i Krew moją pije trwa we Mnie, a Ja w nim… To jest Chleb, który z nieba zstąpił… Kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.” – J 6, 54-56.58ac

prawo

Zgodnie z Art. 227. III Synodu Archidiecezji Łódzkiej: „Do I Komunii Świętej dopuszcza się dzieci trzeciej klasy szkoły podstawowej. Miejscem przyjęcia I Komunii Świętej jest parafia zamieszkania rodziców dziecka”.

wymagania na rok 2022/2023

 • Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą we Mszy Świętej w niedziele o godz. 17.00 w katedrze
 • Rodzice regularnie uczestniczą w spotkaniach wyznaczonych przez Księdza Proboszcza
 • Warunkiem dopuszczenia dziecka do I Komunii Świętej jest uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej, przyswojenie wiedzy religijnej z zakresu III klasy, znajomość wyznaczonych modlitw i odbyta rozmowa z księdzem podczas spotkania, tzw. egzaminu przed I Komunią Świętą
 • Jeśli jakieś dziecko nie jest ochrzczone, należy tego sakramentu dopełnić do końca października 2022 roku, omawiając termin chrztu z Księdzem Proboszczem parafii.
  KONTAKT: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-12.00 i 15.00-17.00 oraz sobota w godz. 9.00-12.00, tel.: 42 636 10 68
 • Do końca grudnia 2022 roku należy dostarczyć wypełnione zgłoszenie dziecka do I Komunii Świętej wraz ze świadectwem chrztu dziecka, które należy pobrać z parafii, gdzie odbył się chrzest.

terminy

 • GRUPA I6 maja 2023 (sobota) – godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa nr 46
 • GRUPA II13 maja 2023 (sobota) – godz. 13.00 – Szkoła Muzyczna
 • GRUPA III20 maja 2023 (sobota) – godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa nr 14 i Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
 • GRUPA IV27 maja 2023 (sobota) – godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa nr 2

przygotowanie dla dorosłych

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej dla dorosłych odbywa się w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 885 555 020 (siostra Ewa).