01

Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego.

00

W najbliższy czwartek obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. O godz.10.00 Mszę świętą odprawi ksiądz biskup Marek Marczak, po której wyruszy procesja do czterech ołtarzy: ul. Piotrkowską, ul. Czerwoną, ul. Wólczańską...

00

Objawieniom Maryjnym były poświęcone 35. już Dialogi w Katedrze prowadzone z Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Spotkanie odbyło się w 99. rocznicę objawień fatimskich oraz w 35. rocznicę cudownego ocalenia Jana Pawła II z...

00

„W święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, gromadzimy się wokół Chrystusowego ołtarza, aby podczas sprawowania świętych czynności, boskiej liturgii, wyświęcić na kapłanów 5 diakonów świętego Kościoła Łódzkiego” – mówił Ksiądz Arcybiskup Marek...

02

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»...

00a

Od czasu "Pasji" nie było filmu, który miałby szansę tak poruszyć ludzkie serca. - "Młody Mesjasz" to wielka duchowa przygoda. Umacnia wiarę, wzrusza do głębi, pozwala zrozumieć. Ten film powinien zobaczyć każdy wierzący...

00

XXIII Łódzkie Dni Rodziny to święto rodzin składające się z cyklu wydarzeń mających na celu umacnianie więzi oraz promocję wartości rodzinnych. W tym roku Łódzkim Dniom Rodziny towarzyszy hasło: RODZINA - TU RODZI...

00

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, w dniach od 10 do 15 maja, odbywa się nawiedzenie naszej parafii przez Relikwie Świętego Jana Pawła II. Uroczyste wprowadzenie Relikwii nastąpiło we wtorek 10 maja...

00x

W lewym transepcie, przy ołtarzu Św. Stanisława Kostki, na zachodniej ścianie jest umieszczona pamiątkowa tablica wykonana z ciemno-czerwonego marmuru z następującym napisem:

00x

W naszym kościele nabożeństwo majowe jest odprawiane:

od poniedziałku do piątku o godz. 17.30,  w soboty o godz. 8.30,  w niedzielę o godz. 18.00.