Sakrament Małżeństwa

„… i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.” – Mt 19, 5b-6

dokumenty składane przez narzeczonych w kancelarii

Narzeczeni zgłaszają do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:

  • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa w Archikatedrze, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie Parafii Archikatedralnej
  • świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu (UWAGA! Ważność tego dokumentu to 6 miesięcy)
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
  • druki z USC do ślubu konkordatowego (UWAGA! Ich ważność to 6 miesięcy) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC
  • w przypadku wdów i wdowców – metryka śmierci współmałżonka
  • Jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie
  • dane personalne świadków: imiona i nazwisko, wiek i adres zamieszkania

dodatkowe informacje

Osoby filmujące i fotografujące uroczystość zawarcia małżeństwa mają obowiązek przed ślubem przedstawić stosownie upoważnienie i poprosić o zgodę celebransa.

Podstawowa oprawa muzyczna zapewniana przez Parafię Archikatedralną obejmuje wyłącznie okolicznościowe śpiewy liturgiczne i zagranie na organach marsza weselnego na zakończenie uroczystości. W przypadku zainteresowania wykonaniem przez organistę innych utworów oraz akompaniamentów organowych dla zaproszonych solistów/muzyków, istnieje możliwość zamówienia rozszerzonej oprawy muzycznej. Więcej informacji na temat oprawy muzycznej oraz kontakt do organisty dyżurującego w danym dniu znajduje się na stronie internetowej www.slubywkatedrze.pl. Informacji udzielamy również drogą mailową pod adresem: organista@katedra.lodz.pl. Wyjątkowo, w pilnych sprawach związanych z oprawą muzyczną możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 696 142 812.

UWAGA! Dyżury organistów są ustalane z około 4-tygodniowym wyprzedzeniem. Prosimy o kontakt z organistą dyżurującym nie wcześniej niż na miesiąc i nie później niż na tydzień przed planowaną datą ślubu.

wybór daty zawarcia małżeństwa

W kancelarii naszej Parafii istnieje możliwość zarezerwowania daty i godziny zawarcia małżeństwa nawet na trzy lata do przodu. Przy tej okazji wnosi się opłatę kancelaryjną.

kurs przedmałżeński

Narzeczeni powinni odbyć kurs przedmałżeński w parafii lub w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym w Łodzi.

Seminarium do sakramentu małżeństwa (kurs przedmałżeński) skierowane jest do narzeczonych i małżonków (sakramentalnych i niesakramentalnych) chcących pogłębić relację z Bogiem i między sobą – rozpoczyna się się każdego roku w październiku i w lutym i obejmuje 16 cotygodniowych spotkań on-line (www.domalzenstwa.pl)

Kursy ukończone w szkole średniej nie są akceptowane.

KONTAKT:

ul. Ks. I. Skorupki 9, 90-458 Łódź
www.katechumenat-lodz.blogspot.com
chrzestdoroslych@archidiecezja.lodz.pl

siostra Ewa Godzińska CHR – tel.: 885 555 020
duszpasterz Ksiądz Piotr Przybysz – tel.: 519 781 783