Posługa duszpasterska

Kapłani naszej Parafii są gotowi posługiwać według tego, do czego ich z resztą Bóg powołał. Posługa ta nierozłącznie wiąże się z odprawianiem Mszy Świętych w Waszych intencjach, posługą w konfesjonale, bardzo często trudną i męczącą, lecz najpiękniejszą. Kapłani też zanoszą Komunię Świętą chorym w pierwsze piątki miesiąca oraz udzielają namaszczenia chorych i innych sakramentów chorym w szpitalu im. Mikołaja Pirogowa przy ul. Wólczańskiej lub w domach na każde wezwanie.

Poniższa przepiękna pieśń może stać się naszą modlitwą za kapłanów, której oni tak bardzo potrzebują, zwłaszcza we współczesnym świecie tak wrogo nastawionym duchownym, którzy chcieli swoje życie poświęcić Bogu i ludziom, a często spotykają się ciągłymi przeszkodami i niewdzięcznością. Módlmy się, aby kapłani pozostali wierni temu, do czego ich Pan powołał.

tekst modlitwy

Jezu Chryste, Arcykapłanie spójrz na naszych braci
Panie spraw, by aniołowie ziemi byli Tobie wierni.

1. Niech będą Aniołami czystości,
Które Twoją miłość stawiają ponad inną.
Niech będą Aniołami miłości,
Która rezygnuje ze szczęścia ludzkiej rodziny.

2. Niech będą Aniołami światła,
Które w sercach zapalają wiarę.
Niech będą Aniołami ofiary,
Która spala ich samych dla dobra braci.

3. Niech będą Aniołami rady,
Które niosą ludziom pociechę w bólu.
Niech będą Aniołami męstwa,
Które wzmacniają w walce.

4. Niech będą Aniołami łaski,
Które dusze oczyszczają i podnoszą.
Niech będą Aniołami pokoju,
Które przy śmierci otwierają bramy niebios.

Bóg zapłać wszystkim za pamięć, wsparcie, każde dobre słowo i każde westchnienie do Boga w intencji kapłanów!