Chrzest Święty

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Udzielajcie im chrztu i Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” – Mt 28, 19

sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w naszej Parafii w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 14.00 (w wakacje podczas Mszy Świętej o 12.30).

potrzebne dokumenty

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej:

  • akt urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi z parafii ich miejsca zamieszkania (UWAGA! Do ważności chrztu świętego jest wymagany jeden chrzestny)
  • zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w Archikatedrze, jeśli rodzina mieszka na terenie innej parafii

kto może być rodzicem chrzestnym

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego:

  • osoba ta jest wyznaczona przez rodziców dziecka, którzy powinni wybrać osobę, która będzie przede wszystkim uczestniczyła w religijnym życiu dziecka
  • nie może to być biologiczny rodzic dziecka
  • kandydat musi mieć ukończone 16 lat i być wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania
  • kandydat musi być ochrzczonym katolikiem, bierzmowanym i po przyjęciu I Komunii Świętej
  • kandydat musi być wierzącym i praktykującym wiernym (dlatego nie może np. żyć w konkubinacie, w związku cywilnym bez ślubu kościelnego) o czym musi zaświadczyć ksiądz proboszcz miejsca zamieszkania kandydata
  • jeśli ma być dwoje rodziców chrzestnych muszą to być mężczyzna i kobieta

przygotowanie do chrztu świętego dla dorosłych

Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny w Łodzi prowadzi przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dla dorosłych. Osoby nieochrzczone mogą zgłaszać się do Ośrodka w każdej chwili, niezależnie od oficjalnego rozpoczęcia przygotowania we wrześniu, gdyż proponujemy im wówczas indywidualną drogę przygotowania.

KONTAKT:

www.katechumenat-lodz.blogspot.com
chrzestdorosłych@archidiecezja.lodz.pl
siostra Ewa – tel.: 885 555 020

Osoba dorosła przygotowująca się do chrztu świętego też musi mieć wyznaczonego przynajmniej jednego rodzica chrzestnego. Może wyznaczyć tę osobę sama, ale musi spełniać wszystkie pozostałe warunki podane powyżej.