Msza posłania 2024

17 czerwca odbyła się w Katedrze Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Kardynała, w której wzięli udział kapłani naszej Archidiecezji, którzy z nominacji Ordynariusza zostaną posłani do posługi w nowych miejscach/parafiach.

Na początku Ksiądz Kardynał podziękował za pracę księżom proboszczom, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę. Wśród nich jest także Proboszcz naszej parafii katedralnej ks. prałat Ireneusz Kulesza.

Nowym proboszczem łódzkiej Katedry został dotychczasowy proboszcz parafii św. Antoniego na Żubardziu ks. kan. Jarosław Kaliński. Urząd proboszczowski obejmie on uroczyście we wrześniu.

Jeszcze jedna zmiana personalna dotyczy naszej parafii, mianowicie odchodzi od nas ksiądz wikariusz Krzysztof Petruk, który został mianowany wikariuszem w parafii NSJ na Julianowie.

Jako wspólnota parafialna serdecznie dziękujemy Księdzu Kardynałowi za te nominacje i troskę o dobro Kościoła Łódzkiego. Wszystkich wiernych prosimy o nieustanną modlitwę w intencji kapłanów pracujących w Katedrze łódzkiej, a przede wszystkim za księdza Prałata Ireneusza Kuleszę i nowomianowanego proboszcza ks. kan. Jarosława Kalińskiego. Bóg zapłać!