00

W niedzielę, 28 grudnia br. na Mszy św. O godz. 12.30 w Archikatedrze ks. Prałat Ireneusz Kulesza – Proboszcz parafii wręczył Dekret członkom Rady Duszpasterskiej.

Niniejszym Dekretem ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Łódzki zatwierdził przedstawiony przez Proboszcza ks. Ireneusza Kuleszę skład Rady Duszpasterskiej Rzymskokatolickiej parafii Świętego Stanisława Kostki w Łodzi w następującym składzie:

Przewodniczący:

 • ks. Ireneusz Kulesza – proboszcz

Członkowie:

 • ks. Wojciech Żelewski – wikariusz,
 • ks. Robert Kaczmarek – wikariusz,
 • ks. Mariusz Kuligowski – wikariusz,
 • s. Michalina Chołaj,
 • s. Faustyna Czajkowska,
 • s. Rozalia Surmacz,
 • Jakub Garbacz,
 • Elżbieta Gruda,
 • Barbara Gruszczyńska,
 • Piotr Jaworski,
 • Marek Kaźmierczak,
 • Agnieszka Konicka-Kula,
 • Monika Rosiak-Kobyłecka,
 • Bożena Rosińska,
 • Bartłomiej Siwiak,
 • Elżbieta Tomala-Nocuń.

Kadencja Rady kończy się 3 grudnia 2019 roku.


Po otrzymaniu Dekretu członkowie Rady złożyli przyrzeczenie:

Przyrzekam Bogu Wszechmogącemu
w Trójcy Świętej Jedynemu,
że powierzoną mi funkcję
członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej
będę wypełniał sumiennie i rzetelnie
oraz z zgodnie z przepisami prawa.
Tak mi dopomóż Bóg
oraz Święta Ewangelia, której ręką dotykam.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 536, § 1 stanowi: „Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej".

Nauczanie Kościoła również wskazuje na potrzebę zaangażowania w duszpasterstwo nie tylko prezbiterów, ale wszystkich wiernych, którzy należą do parafii. Proboszcz jest w pełnym tego słowa znaczeniu duszpasterzem i to On ponosi ostatecznie odpowiedzialność za kształt duszpasterski parafii.

Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego. Decyzje podejmuje proboszcz.

 

rada duszpasterska