Łodzka archikatedra jest świątynią trójnawową (tzw. ukłąd bazylikowy). W nawach bocznych uwagę przykuwają zabytkowe konfesjonały wykonane w tej samej stylistyce, co ołtarze. Walory artystyczne posiada także Droga Krzyżowa. Przedłużeniem naw bocznych jest półkolisty ambit okalający prezbiterium.