W łódzkiej archikatedrze znajdują się dwie kaplice. W ambicie (obejście prezbiterium) znajduje się kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to najstarsza część świątyni, pod tą właśnie kaplicą wbudowany jest kamień węgielny. Kaplica ta jest najbardziej wysuniętym punktem archikatedry w kierunku zachodnim. Zarówno kaplica, jak i znajdujący się w niej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zostały odrestaurowane w 2006 roku.