Aktualności

00

O tym jak doszło do podniesienia kościoła św. Stanisława Kostki w Łodzi do rangi katedry, dowiadujemy się z Kroniki Parafii Katedralnej: „Po odzyskaniu niepodległości kościół św. Stanisława Kostki staje się miejscem obchodów i uroczystości narodowych, które się w tym okresie w jego murach odbywały, o czym świadczą liczne tablice pamiątkowe z okazji tych uroczystości ufundowane.

Czytaj więcej...

00

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych bliskich, krewnych, znajomych. Zachęcamy wszystkich by nie był to miesiąc samej tylko zadumy nad śmiercią i przemijaniem ale także czas czynnej pomocy wszystkim duszom oczekującym w czyśćcu na osiągnięcie pełni radości w Niebie.

Czytaj więcej...

00

Dnia 27 X 2017 zmarł Zacny Brat Stefan Longin Głębowski, lat 74, rycerz w Zakonie Jana Pawła II. Pożegnanie Brata Stefana odbędzie się w bazylice archikatedralnej dnia 2 listopada 2017 r. (czwartek).

Czytaj więcej...

00

Śpiew, modlitwa, Adoracja… to tylko część rzeczy, jakie będą miały miejsce w ramach Nocy Świętych.

Czytaj więcej...

00

Z wielką radością informujemy, że w sobotę 4 listopada br. o godz. 11.00, w liturgiczne wspomnienie świętego Karola Boromeusza – patrona chrzcielnego świętego Jana Pawła II, odbędzie się ingres arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, do bazyliki archikatedralnej. Weźmie w nim udział między innymi arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

Czytaj więcej...

00

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego Ojciec Święty Franciszek mianował nowym Arcybiskupem Łódzkim ks. bp. Grzegorza Rysia, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.

Czytaj więcej...

00

W 50 kościołach Archidiecezji Łódzkiej setki młodych wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas rozprowadza Papieskie Kremówki, z których całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc uczniom w szkołach, w których działa Caritas.

Czytaj więcej...

00

8 października 2017 r. już po raz piąty do Bazyliki Archikatedralnej zaproszono strażników dzwonu Serce Łodzi, aby dokonali corocznej inspekcji. Do wielowyznaniowego grona strażników dołączyło 12 nowych członków. Mianowania dokonał ks. prał. Ireneusz Kulesza proboszcz katedry, wręczając legitymacje, kaski, kamizelki oraz publikacje związane z historią dzwonu. Mali strażnicy wraz z rodzicami udali się na wieżę. Sprawdzili zawartość specjalnej skrzyni z pamiątkami związanymi z Sercem Łodzi, a także powierzchowny stan i ton dzwonu powierzonego im opiece. Obecnie wielowyznaniowe grono skupia 70 małych strażników. Po wyjściu z wieży zgromadzonym dzieciom wraz z rodzicami Ksiądz Proboszcz przypomniał historię dzwonu.

Czytaj więcej...

00

- Idźmy do ołtarza ofiary i uczty Eucharystycznej, źródła boskiego pokrzepienia i ukojenia. Czerpmy z tego źródła Bożego Miłosierdzia, i nieśmy miłość bez granic, naszej Ojczyźnie, oplecionej modlitwą różańcową, Kościołowi łódzkiemu i jego pasterzom, miastu Łódź i jego mieszkańcom, i wszystkim ludziom dobrej woli! – mówił bp Jan Zając.

Czytaj więcej...

00

Przed katedrą dostępna jest Wystawa IPN Oddział w Łodzi pt. Zbrodnie niemieckie na Ziemi Łódzkiej, jest autorstwa dr. Adama Sitarka i dr. Michała Trębacza. Tematyka wystawy to przede wszystkim zbrodnie niemieckie we wrześniu 1939 r., wysiedlenia, germanizacja, zagłada inteligencji w Łódzkiem, niemiecki obóz pracy dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej, getta w Łódzkiem i zbrodnie w niemieckim obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem, zbrodnia w Zgierzu z 20 marca 1942 r. i ostatni z tematów to odpowiedzialność nieniemieckich sprawców po zakończeniu wojny. Ogółem zagadnienia są przekrojowe i przede wszystkim eksponują terror okupanta niemieckiego wobec bezbronnej ludności ujarzmionego Państwa Polskiego.

Czytaj więcej...