00

Po usilnych staraniach księdza prałata Ireneusza Kuleszy, proboszcza łódzkiej bazyliki archikatedralnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, podjęto trud remontu zwieńczenia dużej i małej wieży kościoła. Stan wymienionych elementów wież i rodzaj uszkodzeń zagrażał bezpieczeństwu samej budowli, jak również ludziom przechodzącym w jej pobliżu.

Naprawie i konserwacji zostały poddane:

  • krzyż wieńczący dużą wieżę, odtworzony przez pana Józefa Nowaka, ślusarza ze Stronia k. Kalwarii Zebrzydowskiej (34 000 zł),
  • największa gałka, u podstawy krzyża, naprawiona i pozłocona przez pana Jana Tobołę z Brzeska (22 000 zł),
  • elementy drewnianej konstrukcji modrzewiowej górnej części hełmu, którą pokryto blachą miedzianą,
  • gałki u podstawy hełmu dużej wieży (140 000 zł),
  • miedziane gałki z małej wieży (32 000 zł).

Wykonawcą prac było Z.U. Labux Józef Bulowski z ekipą z Bielska Białej.

Przedsięwzięcie to było współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a także przy wsparciu Parafian.

Słowa podziękowania „Bóg zapłać !” składamy wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierali wyżej wymienione dzieło.
Prace remontowe rozpoczęto w 2015 roku, a ich zakończenie przewiduje się w 2018 roku. W niedzielę, 10 września 2017 r. Parafianie mogli z bliska obejrzeć Krzyż i gałkę oraz elementy konstrukcyjne - stare i nowe, które zostały wyeksponowane przed ołtarzem Świętego Stanisława Kostki. Z bliska mogli zobaczyć, jaki był stopień zniszczenia przez korozję niemal 100 lat liczących elementów.

Nowy krzyż został uroczyście poświęcony 10 września 2017 r. przez biskupa Ireneusza Pękalskiego podczas niedzielnej Sumy.
Jako, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, dlatego słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać świadectwo o nich następnym pokoleniom. Powodowani tą myślą, spisaliśmy Akt Pamiątkowy, który został umieszczony w kapsule pamięci w dużej gałce stanowiącej podstawę Krzyża.

Krzyż został umieszczony na katedralnej wieży 14 września 2017 r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.