00

17 września 1939 roku, zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek Radziecki zaatakował Polskę. Z racji 78. rocznicy tych wydarzeń oraz obchodzonego Dnia Sybiraka zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi w niedzielę 17 września o godz. 12.30 na Mszę św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Adama Lepy. Pamięć o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny i oddanie hołdu Rodakom zesłanym na Syberię, do Kazachstanu, Rosji oraz innych części Związku Sowieckiego, niech nas połączy we wspólnej modlitwie za przyszłość Polski, a także w intencji pokoju na świecie.

17 września dokonały się śmiertelne zniszczenia Polski przez agresję Związku Sowieckiego na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Była to umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która w rzeczywistości, zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Bywa także określany jako IV rozbiór Polski.

Od 1 września, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, ZSRR był cichym sojusznikiem Rzeszy, od 17 września – sojusznikiem jawnym. Armia Czerwona przygotowywała się do inwazji na Polskę, władze sowieckie zarządziły mobilizację, a 17 września dokonały agresji na wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. Od 3 września radiostacja sowiecka w Mińsku podawała Luftwaffe koordynaty lokacyjne dla nalotów na Polskę.

W tym miejscu należy dodać, że podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow w Moskwie niemiecko-radzieckiego traktatu o granicach i przyjaźni stały się także podstawą pod wzajemną współpracę służb specjalnych obu krajów. Tajne załączniki tego ostatniego przewidywały współpracę gestapo i NKWD w zwalczaniu polskich organizacji niepodległościowych głosząc: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu.” Stało się to podstawą do wzajemnej współpracy policji oraz sił bezpieczeństwa obu okupantów przybierając formę czterech tematycznych Konferencji Gestapo-NKWD, które odbyły się w latach 1939–1941 w Brześciu, Przemyślu, Zakopanem oraz Krakowie.

01

Pakt podpisują: Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, Moskwa 23/24 sierpnia 1939 r.

01

Mapa czwartego rozbioru Polski z odręcznymi podpisami Joachima von Ribbentropa i Józefa Stalina

01

Strefy interesów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszy Niemieckiej
na terytorium II Rzeczypospolitej zgodnie z ustaleniami tajnego protokołu dodatkowego
do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku

01

Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej, 20 września 1939

01

Rozmowy oficerów Wehrmachtu i Armii Czerwonej o wytyczeniu bieżącej linii rozgraniczenia wojsk na zaatakowanym terytorium Polski.
Brześć, 21 września 1939; na pierwszym planie gen. Heinz Guderian (odwrócony z tylnego półprofilu)

01

Uścisk dłoni oficerów Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Lublinie 1939

01

Kolumna aresztowanych policjantów i cywilnych „wrogów ludu” konwojowana przez Armię Czerwoną
– wrzesień 1939 – sowiecka kronika filmowa

01

Notatka szefa NKWD, Ławrientija Berii w sprawie wymordowania polskich jeńców wojennych
i więźniów z odręczną akceptacją Józefa Stalina i jego współpracowników

01

01

W rocznicę września trzeba powiedzieć, że z krajów podbitych tylko Polska nie kolaborowała z Niemcami.