00

1 lipca 2017 r. ksiądz prałat Ireneusz Kulesza - proboszcz, u stóp Pani Jasnogórskiej zawierzył naszą parafię p.w. Św. Stanisława Kostki Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.

01

8 września 2016 roku, na Jasnej Górze rozpoczęły się obchody Jubileuszu 300-lecia koronacji wizerunku Królowej Polski. Jubileuszowy rok szczególnie poświęcony Maryi, zakończy się 8 grudnia 2017 r. – w dniu, w którym przypada dokładnie 300. rocznica koronacji jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej jako Królowej Korony Polskiej.

Centralne uroczystości jubileuszowego świętowania będą miały miejsce 26 sierpnia 2017 r., w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu, wraz z Episkopatem Polski, przedstawicielami władz państwowych, w obecności rzeszy wiernych będziemy dziękować za jubileusz 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Głównym punktem będzie nasza modlitwa, uroczysta Eucharystia.

W narodzie polskim od dawna kształtowała się idea królewskości Maryi. Jan Długosz w Liber beneficiorum nazywa Jasnogórską Bogurodzicę " Najdostojniejszą Królową świata i naszą". Jasna Góra od samego początku obejmowała swym oddziaływaniem nie tylko niższe warstwy społeczeństwa polskiego, ale także stała się celem pielgrzymek możnowładców i monarchów polskich, którzy składali Matce Bożej dary w postaci regaliów. Były to zarówno formy osobistego oddania się Maryi, jak również powierzenie Jej w opiekę całego narodu.
W 1717 roku obraz Matki Bożej został przyozdobiony złotymi koronami Kapituły Watykańskiej z woli papieża Klemensa XI. Koronacji dokonał arcybiskup chełmski, Krzysztof Szembek. To na terenie jego diecezji znajdował się Bełz, skąd – według tradycji – Matka Boża w swojej cudownej Ikonie przybyła do Częstochowy. Ten uroczysty obrzęd koronacji Obrazu przypominał wtedy koronacje królów Polski. Stał się w pewnym sensie zwieńczeniem ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, który po cudownej obronie Jasnej Góry w 1655 r., podczas potopu szwedzkiego, obrał Najświętszą Dziewicę Maryję Królową i Patronką Królestwa Polskiego. Królewskie śluby miały miejsce w katedrze we Lwowie 1 kwietnia 1656 r. Ale trzeba było czekać aż do 1717 r., aby ślubowanie Jana Kazimierza dopełniło się w akcie koronacji wizerunku Matki Bożej. Stolica Apostolska po raz pierwszy pozwoliła wtedy, aby koronacja papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się poza Rzymem. Zgodziła się też na używanie tytułu: Królowa Korony Polskiej.

Była to pierwsza, i jakże brzemienna w skutkach, ceremonia poza Rzymem. Na uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieża Klemensa XI przybyło ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość, która zjednoczyła w dziękczynieniu wobec Królowej Korony Polskiej - Króla, Sejm i Senat Rzeczpospolitej, wszystkie stany i duchowieństwo, była ogólnonarodową manifestacją wiary. Sam obrzęd koronacji został przyjęty jako wieczyste przymierze z Bogurodzicą Maryją, Matką Narodu Polskiego. Królewskość Pani Jasnogórskiej i jej duchowe panowanie w Ojczyźnie - stały się przez wieki żywym motywem szukania nadziei, kształtowania tożsamości Narodu, ocalenia skarbu wiary Polaków oraz jedności z Kościołem powszechnym.

W związku z 300-leciem Koronacji Cudownego Obrazu Sanktuarium Jasnogórskie otrzymało specjalny dar papieski w postaci jubileuszowego odpustu. Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej od 8 grudnia 2016 r. do 8 grudnia 2017 r. na Jasnej Górze można skorzystać z łaski odpustu zupełnego podczas fizycznego lub duchowego nawiedzenia tego sanktuarium i spełnienia konkretnych warunków, w tym podjęcia modlitwy za osobę Ojca Świętego i w jego intencjach oraz w innych określonych intencjach. Oczywiście, trzeba być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć Komunię św. Warunki uzyskania odpustu są wypisane na specjalnych tablicach w bramie przed wejściem na Jasną Górę.