00

Podczas Papieskiej wizyty w Łodzi w 1987 roku, Ojciec Święty odwiedził katedrę św. Stanisława Kostki gdzie spotkał się ze światem nauki i kultury. Na pamiątkę spotkania, Jan Paweł II ofiarował parafii katedralnej niezwykły dar, którym jest pozłacana monstrancja z aniołem.

-„W tym szczególnym roku 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w naszym mieście, podczas procesji Bożego Ciała, w tej Papieskiej Monstrancji, w tym pięknym darze z Watykanu od Ojca Świętego, będzie niesiony Chrystus, by Go uwielbić, by dziękować Mu za obecność Jana Pawła II wśród nas.”- mówi ks. prał. Ireneusz Kulesza, proboszcz bazyliki archikatedralnej w Łodzi.

Tegoroczną, katedralna procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy, poprowadził ksiądz biskup senior Adam Lepa, który wcześniej przewodniczył Eucharystii i wygłosił słowo Boże.

Cztery ołtarze zostały przygotowane przez: Siostry Urszulanki – I ,młodzież i ministrantów – II, Rycerzy Jana Pawła II – III oraz Duszpasterstwo Akademickie-IV. -„W tym roku przeżywamy 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Dekoracje ołtarzy są pomyślane tak, by nawiązywały do słów anioła, który objawił się w Fatimie w 1916 roku. Anioła, który prosił, abyśmy uwielbiali Boga w Trójcy Świętej jedynego. Uwielbienie jest najpiękniejszą modlitwą, jaka możemy zanieść Panu Bogu.” – dodał proboszcz katedry.

W uroczystej procesji obok mieszkańców parafii katedralnej, już tradycyjnie udział wzięli także mieszkańcy innych łódzkich parafii.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)