00

W Polsce, świętowanie Objawienia Pańskiego ma tysiącletnią tradycję, która szanowana była zarówno w czasach niepodległości jak i w czasach rozbiorów, okupacji niemieckiej, a nawet w pierwszych latach panowania narzuconego przez Związek Sowiecki reżimu komunistycznego.

Zamach na to najstarsze święto chrześcijańskie wykonał Władysław Gomułka, I Sekretarz PZPR i w r. 1960 wykreślono je z kalendarza dni wolnych od pracy. Nie przywrócił tego święta ani Sejm „kontraktowy" ani żaden z Sejmów III RP. Trzeba było wielkiej społecznej akcji upomnienia się o godne świętowanie pamięci tamtych wydarzeń w Betlejem przed ponad 2000 laty. Możemy być dumni, że inicjatywa podjęcia tej walki narodziła się tu w Łodzi i że tu utworzono ogólnopolski komitet kierujący akcją zbierania podpisów pod projektem ustawy.

6 stycznia 2011 był pierwszym w Polsce, od 1960 roku, dniem Objawienia Pańskiego wolnym od pracy.

Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita łódzki w dniu 6 stycznia 2014 r. w kazaniu podczas Mszy św. rozpoczynającej obchody Objawienia Pańskiego powiedział m.in.:

...„Święto zostało usunięte, ale zostało w sercach i pragnieniach ludzi. W sercach tych, którzy chcieli mieć do końca wolność poszukiwania prawdy i formułowania tej prawdy w kategoriach ostatecznych, a zatem mówiących o Bogu Stwórcy i jednocześnie celu najwyższym całego Stworzenia.
Przetrwało to święto w sercach polskiego społeczeństwa i dlatego okazało się, że miało sens nawoływanie do tego, aby to święto przywrócić w wymiarze społecznego świętowania. Miało sens to wielkie zmaganie, trwające kilka lat, by uroczystość Objawienia Pańskiego mogła być przeżywana w tych tak licznych Orszakach Trzech Króli, które dzisiaj przemierzają ulice naszej Ojczyzny.
Miało sens to zmaganie, którego iskra rozbłysła właśnie tutaj, w Łodzi, dzięki działalności Pana ministra Jerzego Kropiwnickiego. Jego wielki zamysł, tak odważny, podjęty przez społeczeństwo wierzące naszego kraju, pozwala nam także i dzisiaj gromadzić się właśnie po to, by na wzór Mędrców ze wschodu oddać cześć i pokłon Boskiemu Dzieciątku. Bo przecież nie chodzi tutaj o tylko zwykłe świętowanie. Chodzi o to, aby ten orszak, który za chwilę wyruszy był orszakiem prawdziwej radości, która łączy się z manifestacją autentycznej mądrości. Żeby dzięki temu, ten przemarsz przez ulice naszego miasta był jednym wielkim znakiem nadziei dla świata, że mimo wszystko rozum ludzki jeszcze nie zginął, że nie poddał się nowemu szaleństwu, że nie poddał się nowej utopii, utopii gender, ale, że ten rozum, tak wielki, tak ciągle spragniony prawdy, potrafi skłonić się przed Boskim Dzieciątkiem w geście największej adoracji i czci i prosić równocześnie "... Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą!"

Historia walki o przywrócenie Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy

24.06.208 r.
I podejście – złożonych zostało w Sejmie RP 600 tyś podpisów pod inicjatywą przywrócenia Święta Trzech Króli

02 

03 

04 

 05

 06

 07

15.11.2008 r.
Zgromadzenie inaugurujące 2-gą kampanię na rzecz przywrócenia dnia wolnego od pracy w dzień święta Trzech Króli. Aula księży Salezjanów w Łodzi

 08

W drugiej edycji zebrano ponad 1 milion podpisów.