01

29 kwietnia b.r. w pielgrzymce do Dachau, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, udaje się liczna delegacja łódzkich księży, by na miejscu kaźni łódzkich księży sprawować Najświętszą Ofiarę.

Ginęli podczas nalotów, rozstrzelań i w obozach koncentracyjnych. Do końca zachowali godność i nie wyrzekli się wiary. W KL Dachau żaden z polskich księży nie wyrzekł się swojego powołania ani nie zdradził swojego narodu.

Diecezja łódzka podczas II wojny światowej straciła ponad 40% księży. Z 357 duchownych, 155 zginęło. Aresztowania łódzkich kapłanów przeprowadzono 6 października 1941 r. "We wczesnych godzinach rannych gestapo bądź policja w pośpiechu dokonywały aresztowań. Księża praktycznie nie mieli czasu, aby zabrać ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Niektórzy zdawali sobie sprawę z tego aresztowania, mimo to nie opuścili parafii. Pozostali, ze swoimi wiernymi byli do końca"...
„Aresztowani duchowni przez 3 tygodnie przebywali w obozie przejściowym w Konstantynowie. Spali na słomie. Żywiono ich czarną kawą, suchym chlebem i marną zupą. Z Konstantynowa przewieziono ich do Dachau. W obozach zakazywano modlitw, zmuszano do pracy w niedziele przy wywożeniu fekaliów. Na porządku dziennym było bicie, pośpiech przy posiłkach i wykonywanych pracach". - ks. dr hab. Piotr Zwoliński, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W Dachau z wycieńczenia zginęło 113 łódzkich księży. Wielu z nich, mimo trudnych warunków, zachowało kapłańską i ludzką godność: umacniali się duchowo, potajemnie odmawiali modlitwy.

Jak do tej pory, Kościół uznał za heroiczną postawę dwóch kapłanów: ks. Dominika Kaczyńskiego i Tadeusza Burzyńskiego. Prawdopodobnie zostaną wyniesieni na ołtarze jako błogosławieni męczennicy Kościoła łódzkiego.

"W życiu kapłana istotne jest dążenie do świętości"... "Miłość Boga to punkt wyjścia dla wszystkich dzieł. Jeśli nie będzie w nich miłości, to nasze chrześcijaństwo, mimo sprawnej organizacji i instytucji kościelnych, będzie wyglądało jak smutna karykatura, którą wzgardzi świat" - ks. dr Tomasz Kaczmarek, współpracownik Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Podczas Mszy św. Krzyżma – w Wielki Czwartek w 2015 r. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, w słowie skierowanym do zgromadzonych w Katedrze księży mówił o tym, że kapłaństwo wzorem Chrystusa powinno być kapłaństwem służebnym. „Być skałą dla bliźnich, a jednocześnie wchodzić w tajemnicę tego, że krzyż jest pastwiskiem, tzn. źródłem mocy wypływającej z krzyża, mocy słowa i mocy sakramentów"... „To dzięki krzyżowi jesteśmy kapłanami Najwyższego"... „Gotowość wejścia do końca w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa to gotowość, którą głosiliśmy w momencie święceń i którą przychodzi nam potwierdzać każdego dnia naszej kapłańskiej służby."

Metropolita Łódzki wyraził podziw dla kapłanów w Dachau oraz stwierdził, że jest szczęśliwy, że już niedługo, bo 29 kwietnia w pielgrzymce do Dachau będzie uczestniczyła liczna delegacja łódzkich księży.

02

Wśród 113 łódzkich księży, którzy zginęli w Dachau jest 16, którzy posługiwali w Katedrze łódzkiej.

Ks. Dominik Kaczyński - łódzki kandydat na ołtarze
Wikariusz w katedrze: 1921 – 1924

03

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 30.03.1942.
Urodził się 4 sierpnia 1886 roku w Wieruszowie. Jego rodzice, Wiktor i Wanda z Dajkowskich, należący do lokalnej inteligencji, mieli ośmioro dzieci. Dominik był spośród nich najstarszy. Do Metropolitalnego Warszawskiego Seminarium Duchownego wstąpił w 1906 roku.
Święcenia kapłańskie otrzymał 23 września 1911 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie z rąk biskupa Kazimierza Ruszkiewicza. Pracował kolejno w Jadowie, Grodzisku, w parafii św. Anny w Łodzi, był prefektem łódzkich szkół, wikariuszem parafii św. Barbary oraz w katedrze warszawskiej.
Gdy w 1920 r. powstała diecezja łódzka, został osobistym kapelanem ordynariusza, bpa Wincentego Tymienieckiego i sekretarzem kurii. Pełnił te funkcje przez 6 lat. W 1921 r. został mianowanyJednak już w 1924 roku bp Tymieniecki powierzył mu zadanie organizacji nowej łódzkiej parafii Matki Boskiej Zwycięskiej. Była to pierwsza w Łodzi parafia dedykowana Maryi. Wybudowanie dla niej kościoła stanowiło wypełnienie obietnicy złożonej publicznie przez mieszkańców miasta. 15 sierpnia 1920 r., gdy ważyły się losy Bitwy Warszawskiej, łodzianie zebrali się na placu Wolności i podczas nabożeństwa błagalnego zobowiązali się, że "jeśli Bóg da zwycięstwo, w podzięce zbudujemy kościół".

Ks. Jan Cesarz
Proboszcz w katedrze: 1936 – 1941

04

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 04.05.1942
Urodził się 16 listopada 1880 r. we wsi Winowno. W 1898 r. wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1903 r. z rąk biskupa Stanisława Zdzitowieckiego.

Ks. Zygmunt Knapski
Wikariusz w katedrze: 1910 – 1911

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 18.06.1942
Urodził się 13 marca 1884 r. w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 28 października 1908 r. w Warszawie.

Ks. Stanisław Rybus
Wikariusz w katedrze: 1913 – 1916

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 28.05.1942
Urodził się 8 maja 1884 r. we wsi Świące. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1911 r. w Warszawie.

Ks. Bolesław Wyszyński
Wikariusz w katedrze: 1916 – 1918

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 11.06.1942
Urodził się 21 października 1888 r. w Wojnach - Szuby. Święcenia kapłańskie przyjął 24 sierpnia 1912 r. w Warszawie.

Ks. Stanisław Rabiński
Wikariusz w katedrze: 1917 – 1919

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 21.08.1942
Urodził się 3 lutego 1888 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 9 sierpnia 1914 r. w Warszawie.

Ks. Jakub Grabarczyk
Wikariusz w katedrze: 1918 – 1919

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 06.05.1942
Urodził się 22 lipca 1882 r. w Anielewie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1914 r. w Warszawie.

Ks. Stanisław Wawrzynowicz
Wikariusz w katedrze: 1921 – 1922

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 28.05.1942
Urodził się 14 lutego 1880 r. w Latowiczu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 lutego 1903 r. w Warszawie.

Ks. Romuald Brzeziński
Wikariusz w katedrze: 1921

05

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 02.06.1942
Urodził się 22 stycznia 1886 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 lipca 1913 r. w Warszawie.

Ks. Mieczysław Wojciechowski
Wikariusz w katedrze: 1924 – 1925

06

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 11.06.1942
Urodził się 21 sierpnia 1889 r. w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 21 października 1923 r. w Łodzi z rąk biskupa Wincentego Tymienieckiego.

Ks. Stefan Skowroński
Wikariusz w katedrze: 1925 – 1928

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 26.06.1942
Urodził się 27 marca 1896 r. w Dzierżanowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 grudnia 1919 r. w Warszawie.

Ks. Józef Kotela
Wikariusz w katedrze: 1927 – 1929

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 10.08.1942
Urodził się 16 lutego 1901 r. w Zawierciu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 listopada 1925 r. w Łodzi z rąk biskupa Wincentego Tymienieckiego.

Ks. Aleksander Makowski
Wikariusz w katedrze: 1932 – 1941

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 10.08.1942
Urodził się 23 czerwca 1903 r. w Urzeczu. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1930 r. w Łodzi z rąk biskupa Wincentego Tymienieckiego.

Ks. Władysław Grzelak
Wikariusz w katedrze: 1938 – 1941

Aresztowany 6.10.1941
Zginął 10.08.1942
Urodził się 16 lipca 1900 r. w Krępie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 września 1926 r. w Łodzi z rąk biskupa Wincentego Tymienieckiego.