09

6 stycznia b.r. w Święto Objawienia Pańskiego, na Mszę św. sprawowaną o godz. 11.00 dla dzieci, przybyli Trzej Królowie. Przynieśli ze sobą dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Następnie wraz z dziećmi uczestniczącymi we Mszy św. udali się do żłóbka, by tam pokłonić się Dzieciątku Jezus i złożyć przyniesione dary, które podkreślają: królewską godność Chrystusa – złoto, że jest prawdziwie Bogiem – kadzidło, zapowiedź Golgoty – mirra.

Również dzieci złożyły Dzieciątku Jezus dary swoich serc – obietnicę dobrych uczynków, modlitwy i miłości. Przez te dary wyznali wiarę w Jezusa, który przyszedł na świat by nas zbawić.

Po Mszy św. wierni wzięli udział w powitaniu uczestników „Orszaku Trzech Króli" którzy przybyli pod Katedrę. Na stopniach naszej świątyni przybyłych przywitał Abp Marek Jędraszewski, który przyjął od Trzech Króli dary.