02

28 października 2014 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi otwarto wystawę: „Łódź w czasie I wojny światowej. W 100 rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny (1914-1918)". Organizatorami wystawy są: Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi i Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Bitwa pod Łodzią, która rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914 r. była jednym z największych starć I wojny światowej. W walkach brało udział ponad 600 tyś. żołnierzy. Wśród nich znaleźli się zarówno Rosjanie, Niemcy, Austriacy, Litwini, Czesi, Łotysze, Ukraińcy, Tatarzy, ale również i Polacy – żołnierze armii rosyjskiej (24 Pułk Syberyjski) i armii niemieckiej (Korpus Posen). Po obu stronach walczyli zarówno katolicy, ewangelicy, prawosławni jak również Żydzi czy muzułmanie.

Celem wystawy jest pokazanie wpływu wojny na życie łodzian. Przedstawiono z jakimi problemami borykało się wielu mieszkańców naszego miasta. Były to między innymi brak żywności, opału, pracy, czy trudne warunki sanitarne.


„Ukazujemy pożogę i zniszczenia oraz ofiary wojny, także nekropolie, na których pochowano dziesiątki tysięcy poległych żołnierzy walczących stron. Poprzez bogatą ikonografię zamieszczoną na ekspozycji pragniemy przypomnieć jak wiele okrucieństwa niesie wojenna ideologia każdej ze stron konfliktu. Wojna przedstawiana jest jako najgorszy sposób rozwiązywania sporów polityczno-terytorialnych"- mówił podczas otwarcia wystawy Mieczysław Góra zastępca dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.


Na wystawie planszowej prezentowane są fotografie, karty pocztowe, dokumenty, ulotki, odezwy, obwieszczenia, mapy oraz znaczki kwestarskie. Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzających również od 4 listopada 2014 r. do końca miesiąca w ambicie Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi.