02

Z okazji rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej 18 maja o godz. 19.00 Arcybiskup Marek Jędraszewski sprawował Mszę Świętą w Archikatedrze w intencji byłych i obecnych pracowników oraz studentów PŁ.

We wstępie rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki przypomniał słowa z encykliki „Fides et ratio" Św. Jana Pawła II- „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy". Przypomniał , że misją uczelni jest odkrywanie prawdy i dążenie do prawdy. Dlatego poprosił o sprawowanie Eucharystii w tej intencji, aby prowadząc badania i kształcąc studentów, wpływając na rozwój regionu pokazywali, że wiara i rozum nie muszą się zwalczać, ale że razem prowadzą do harmonijnego rozwoju człowieka.

Ks. Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki w kazaniu wskazał na fundament na jakim powinniśmy budować. Zwrócił uwagę na to, że naprzeciw współczesnym hedonistycznym tendencjom wychodzą słowa św. Piotra Apostoła - “Budujcie na tej skale, którą jest Chrystus. Wznoście budynek własnego życia na tym kamieniu węgielnym jakim jest nasz Pan ukrzyżowany i zmartwychwstały”. Bo ten fundament sprawia, że życie ludzkie nabiera sensu, a ludzki wysiłek i praca dają tyle wewnętrznej radości i stają się nie celem samym w sobie, ale darem będącym owocem ludzkiego ducha i pracy ludzkich rąk.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II w dniu jego urodzin.

Podczas uroczystości wystąpił chór akademicki Politechniki Łódzkiej.Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")