00

Choć obchody Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu odbędą się 17 stycznia, to już dziś po zachodzie słońca – a więc wg kalendarza żydowskiego po rozpoczęciu kolejnego dnia – w łódzkiej katedrze otworzono wystawę zatytułowaną: Artur Szyk – Człowiek dialogu.

Postać Artura Szyka – łódzkiego Żyda, człowieka dialogu przybliżyła Joanna Podolska – dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. – Artur był łodzianinem i w tym mieście rozpoczął swoją karierę. Jednak nie został rzemieślnikiem jak jego ojciec ale rozwijając swój talent malował, rysował i tworzył. Zilustrował 800 lat wspólnego życia Polsko – Żydowskiego, a w czasie wojny poprzez swoje karykatury antyfaszystowskie naraził się okupantowi, który wydał na niego nawet wyrok śmieci. Jak sam podkreślał jest Polakiem i Żydem i nigdy tego nie rozdzielał. – tłumaczy Podolska.

Natomiast o „Statucie Kaliskim” – dokumencie, który gwarantował podstawowe prawa społeczności żydowskiej i piętnował rozpowszechnianie wiadomości o tzw. mordzie rytualnym wydanym przez Artura Szyka w Paryżu w 1931 roku mówił w swoim przedłożeniu arcybiskup Grzegorz Ryś. zilustrowany przez Szyka Statut Kaliski został przez niego dedykowany Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, w którym Szyk widział męża stanu, który może w Polsce zaprowadzić równość i zgodę. – tłumaczył abp Ryś. Warto wspomnieć, że wydany w 1931 roku statut został przetłumaczony na kilka języków w tym na Polski, Niemiecki, Francuski i Włoski. – dodał metropolita łódzki.

Na zakończenie spotkania wystąpiły Chór Dziecięcy Miasta Łodzi pod dyrekcją maestro Waldemara Sutryka. W kilkuminutowym koncercie dzieci zaprezentowały pieśni i piosenki w języku Polskim, Niemieckim i Jidysz.

Wystawę „Artur Szyk – Człowiek dialogu” można oglądać w łódzkiej katedrze codziennie do końca stycznia.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)