00

Drodzy Parafianie i mili Goście:

W kolędzie „Bóg się rodzi” wyznajemy:

„A Słowo Ciałem się stało 

i mieszkało między nami!”

Bóg w Swoim Synu Jezusie Chrystusie uczynił namiot spotkania Stwórcy ze stworzeniem, do czego też nawiązuje tegoroczna dekoracja żłóbka betlejemskiego znajdująca się wewnątrz katedry. Zapragnął Bóg spotkać się z człowiekiem w nowonarodzonym dziecku. Później, sam Zbawiciel przypomni: „Jeśli nie staniecie się, jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego.”
Niech pokorna tajemnica Nocy Betlejemskiej ukaże nam wszystkim ogrom miłości, jaką nas darzy Bóg. Dziecię Jezus wyciągające do nas swoje ręce, niech obudzi w nas jeszcze więcej bezinteresownej miłości do braci i sióstr. Wspólne świętowanie tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego niech pogłębi wiarę, rozpali miłość i umocni nadzieję w sercu każdego.

Słowa życzeń składają:

ks. prałat Ireneusz Kulesza – proboszcz
wraz ze współpracującymi kapłanami