000

„Ofiara tych naszych braci i sióstr, córek i synów naszego Narodu, ma owocować. Najpierw w nas, wielkim umiłowaniem sprawy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ma owocować w nas umiłowanie Boga ponad wszystko. Ma owocować szukaniem dróg pokoju, przebaczenia, pojednania, rozwijania się wolnego Narodu. Ma owocować w nas szlachetnością”- mówił w swojej homilii ksiądz prałat Ireneusz Kulesza.

Wierni Archidiecezji Łódzkiej spotkali się dziś w południ w Archikatedrze Łódzkiej, aby wspólnie modlić się za ofiary II Wojny Światowej, a przede wszystkich za ofiary zbrodni Armii Czerwonej dokonanej na obywatelach Polski. Msza Św. była sprawowana z racji 79. Rocznicy ataku ZSRR na Polskę. Mszy Św. przewodniczył ksiądz prałat Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Łodzi, który także wygłosił słowo do wiernych.

Na wstępie swojej homilii proboszcz parafii Archikatedralnej przypomniał, że na długo przed 17 września 1939 roku, zapadła decyzja o unicestwieniu Polski. „Stalin dotknięty klęską roku 1920 postanowił dokonać wyrok na Polskę. Tak zwana operacja Polska o której należy tu wspomnieć, przeprowadzona prze NKWD w latach 1937-38. W tamtym czasie brutalnym represjom zostały poddane dziesiątki tysięcy polskich rodzin zamieszkałych za wschodnią granicą Rzeczpospolitej. Oficjalne sowieckie dokumenty mówią o aresztowaniu 140 tysięcy obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, spośród których zamordowano ponad 111 tysięcy. Resztę zesłano do więzień i obozów pracy. To szokujące liczby. Zginęło już wtedy pięć razy więcej Polaków niż podczas zbrodni katyńskiej”- podkreślał ksiądz prałat.

 

Ksiądz Ireneusz Kulesza dalej mówił, że w konsekwencji ataku z 17 września, do niewoli trafiło ponad pół miliona polskich żołnierz. „Nastąpiły masowe deportacje ludności, które według różnych źródeł objęły od kilkuset tysięcy do miliona obywateli Polski. Tak się zaczęła Golgota Wschodu. Na terenach, które okupowała Armia Czerwona dla Polaków nastał czas wielkich prześladowań.”

Na zakończenie ks. Kulesza zaznaczył, że potrzeba nam dziś, aby owoce tej ofiary sprzed lat, zapłonęły w nas nowym życiem. „Życiem pełnym odwagi, gotowości służby, poświęcenia dla innych, zwłaszcza dla słabszych i biedniejszych, by jednocześnie to wszystko, czemu służyli ci, którzy tak bohatersko stanęli w obronie Ojczyzny (...) byśmy przyjmując to dziedzictwo ponieśli je w dni i lata, które są przed nami”- dodał ksiądz prałat.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)