00

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.

Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.
A mówiły między sobą: "Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?"

Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży.

Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.

Lecz on rzekł do nich: "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.

Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział".

One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Mk 16, 1-8.

002

Jerozolima, wejście do grobu w Bazylice Zamartwychwstania

Słowa te wypowiedział anioł do zalęknionych niewiast, które przyszły zobaczyć grób, czy, jak notuje Marek i Łukasz namaścić martwe ciało Jezusa, które w wyniku pośpiesznego pochówku, ze względu na zbliżający się szabat, nie było namaszczone, a to nakazywało prawo.

Zaskoczenie, niedowierzanie połączone z lękiem tych, którym jako pierwszym przyszło medytować pustoty grób.

Dlaczego się zdziwili? Czyżby zapomnieli o tym, co aż czterokrotnie im powtarzał, że „trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Po wydarzeniach Wielkiego Piątku stracili być może resztki tlącej się nadziei na to, że tak zmasakrowane ciało może powstać z grobu. Mieli na pewno żywo w pamięci obraz wskrzeszonego Łazarza, córki Jaira i młodzieńca z Nain. Niektórzy z nich byli świadkami chwalebnego przemienienia na górze Tabor. Jednak zdaje się wszystko na nic?

Nie dziwi, więc fakt, że Zbawiciel w swoim zmartwychwstałym ciele zjawiał się wybranym, by otworzyć ich serca na tę prawdę. Jednak pierwszymi, którym ta radosna nowina została objawiona były niewiasty, które wczesnym rankiem udały się do grobu. Zamiast ciała Jezusa spotkały tam aniołów, którzy nakazali im zanieść świadectwo o zmartwychwstaniu uczniom. Nasza wiara również opiera się na ich świadectwie.

001