00

O IV Synodzie Archidiecezji łódzkiej, który ma być przygotowaniem do zbliżającego się jubileuszu 100-lecia diecezji łódzkiej i powrotem do początków – napisał do swoich wiernych w II liście pasterskim abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO NA ROZPOCZĘCIE IV SYNODU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Synod, jak czytamy w przesłaniu abp. Grzegorza Rysia, jest kontynuacją tego co, zapoczątkował poprzedni ordynariusz łódzki abp Marek Jędraszewski. Zgromadzenie diecezjalne ma mieć wymiar praktyczny i odnieść się do realnych działań Kościoła łódzkiego dziś i w przyszłości.

„Synod i Jubileusz jest łaską daną nam ku nawróceniu: indywidualnemu i wspólnotowemu. To pierwsze dokona się w osobistym spotkaniu każdego z nas z Panem. Ważne jest jednak również owo nawrócenie wspólne: każdej ze wspólnot, w jakiej żyjemy: od rodziny i parafii począwszy, poprzez małe grupy w ruchach i innych rzeczywistościach kościelnych – po całą, wielką wspólnotę naszej Archidiecezji.”

Pełny tekst listu - zobacz

PODPISANIE DEKRETU ZWOŁUJĄCEGO IV SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ – SYNOD ROZPOCZĘTY!

  • O SYNODZIE SŁÓW KILKA... – CO TO JEST SYNOD?

Przygotowując się do rozpoczęcia IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, codziennie na stronie diecezjalnej publikować będziemy tematy związane z tym wyjątkowym i historycznym wydarzeniem w życiu Kościoła Łódzkiego.
W pierwszym odcinku z cyklu: o synodzie słów klika, o tym czym jest synod, kto go zwołuje i jak często ma to miejsce, opowiada ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

Pełny tekst - zobacz

  • O SYNODZIE SŁÓW KILKA... – HISTORIA ŁÓDZKICH SYNODÓW

O historii łódzkich synodów diecezjalnych, które na przestrzeni blisko 100-lat istnienia Diecezji Łódzkiej były zwoływane przez biskupa Michała Klepacza (I i II synod) oraz arcybiskupa Władysława Ziółka (III synod) opowiada ks. dr hab. Mieczysław Różański, profesor historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Pełny tekst - zobacz

  • O SYNODZIE SŁÓW KILKA... – PRZYGOTOWANIE DO SYNODU

Aby mógł odbyć się synod w danym Kościele lokalnym, biskup diecezjalny powołuje specjalnie komisje synodalne, których zadaniem jest przygotowanie tematów i zagadnień opracowywanych następnie podczas spotkań zespołów synodalnych powołanych w parafiach, szkołach i innych środowiskach archidiecezji. O przygotowaniach do synodu opowiada ks. dr Grzegorz Dziewulski, wykładowca teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Pełny tekst - zobacz

  • O SYNODZIE SŁÓW KILKA... – GRUPY SYNODALNE

Dekanalne, międzyparafialne i parafialne grupy synodalne, a także szkolne koła synodalne na czele których stoją księża dziekani, proboszczowie i szkolni katecheci, mają jeden wspólny cel – pracę nad tematami i zagadnieniami, które wyznaczył ordynariusz miejsca jako temat przewodni łódzkiego synodu. O etapach organizacji i powoływania grup synodalnych opowiada ks. dr Waldemar Bartocha, sekretarz synodu.

Pełny tekst - zobacz

O SYNODZIE SŁÓW KILKA... – ASPEKT PRAWNY SYNODU

O tym jak przygotować i przeprowadzić Synod Diecezjalny informują przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zaś po jego zakończeniu, prawo Kościoła zaleca przygotowanie dokumentu, który następnie przesyła się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zatwierdzenie. O dokumentach synodalnych i posynodalnych mówi ks. dr Zbigniew Tracz, kanclerz kurii.

Pełny tekst - zobacz

O SYNODZIE SŁÓW KILKA... – LOGO SYNODU

Przed rozpoczęciem synodu zostało przygotowane specjalne logo, które w sposób graficzny przedstawia tematykę związaną z zagadnieniami, które będą poruszane w czasie jego trwania. O znaczeniu logo i jego symbolice opowiada autor – ks. dr hab. Jan Wolski, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Pełny tekst - zobacz

PODPISANIE DEKRETU ZWOŁUJĄCEGO IV SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ – SYNOD ROZPOCZĘTY!

001

W łódzkiej bazylice archikatedralnej 27 stycznia br., uroczystym podpisaniem dekretu synodalnego, którego dokonał arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś w obecności duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Łódzkiej, został uroczyście otwarty IV Synod Archidiecezji Łódzkiej.

Poniżej publikujemy treść Dekretu Biskupiego


Dekret
Zwołujący IV Synod Archidiecezji Łódzkiej

Na większą chwałę Trójjedynego Boga,
dla pomnożenia duchowego dobra wiernych Archidiecezji Łódzkiej,
po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej,
na mocy kanonu 462 Kodeksu Prawa Kanonicznego niniejszym

zwołuję
IV Synod Archidiecezji Łódzkiej.

Synod będzie obradował w trzech etapach:

  • w roku 2018 pod hasłem: Młodzież nadzieją Kościoła łódzkiego;
  • w roku 2019 pod hasłem: Przyszłość Kościoła łódzkiego idzie przez rodzinę;
  • w roku 2020 pod hasłem: Parafia wspólnotą uczniów-misjonarzy.

Zamknięcie IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej nastąpi 10 grudnia 2020 roku w setną rocznicę erygowania łódzkiej diecezji.

Cały Lud Boży Archidiecezji Łódzkiej, wszystkich uczestników Synodu oraz ich synodalne zaangażowanie powierzam opiece i wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Patrona naszej Archidiecezji – Świętego Józefa oraz Świętych Patronów poszczególnych miast i wspólnot parafialnych.

Dan w Łodzi w dzień otwarcia IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, to jest 27 stycznia 2018 roku w pierwszym roku mojej pasterskiej posługi w Archidiecezji Łódzkiej.

+Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

ks. prałat Zbigniew Tracz

Kanclerz Kurii

003


STRONA SYNODU

002

W przeddzień liturgicznego rozpoczęcia IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, została uruchomiona strona synodalna, którą można znaleźć pod adresem internetowym www.synodlodz.pl, która ma być źródłem informacji na temat przebiegu prac synodalnych.

Strona ma pełnić podwójną funkcję. Po pierwsze informować o tym: czym jest synod, jaki jest jego przebieg na terenie Archidiecezji oraz czym aktualnie zajmują się grupy synodalne. Drugą funkcją strony jest wymiar praktyczny. Uczestnicy synodu za pośrednictwem strony będą mogli pobrać dokumenty potrzebne do prac synodalnych, odbywających się w zespołach działających w parafiach, szkołach i innych środowiskach Archidiecezji.