00

W uroczystość Trzech Króli o godz. 11. 00 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi przy Placu Wolności Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś będzie przewodniczył Mszy św., po której około godz. 12.00 sprzed kościoła wyruszy barwny pochód kolędników wraz z jadącymi na koniach i wielbłądzie Trzema Królami. Pochód przejdzie ul. Piotrkowską do stajenki zbudowanej przed Bazyliką Archikatedralną, aby oddać cześć Dzieciątku Jezus. Zachęcamy rodziny, aby w pięknych i kolorowych strojach kolędników, uczestniczyły w Łódzkim Festynie Trzech Króli. Na zakończenie przed katedrą odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Mocni w Duchu”.

W tradycji polskiej, ale nie tylko, Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli.

Objawienie Pańskie, Epifania (gr. επιφάνεια epifaneia; objawienie, ukazanie się) – chrześcijańskie święto mające uczcić objawienie się Boga człowiekowi (teofania), obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. Symbolem święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi.

Dary złożone przez „Trzech Króli" miały swoją symbolikę:

  • złoto podkreślało królewską godność Chrystusa,
  • kadzidło złożone było jako ofiara dziękczynna Bogu,
  • a mirra, którą namaszcza się ciało zmarłych, miała być zapowiedzią Golgoty

Zwyczaje

  • Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi.
  • Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku, zostawał "królem migdałowym".
  • Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które pukając do domów, otrzymywały rogale, zwane "szczodrakami". Śpiewano przy tym kolędy o Trzech Królach.
  • Przy kościołach stały stragany, sprzedawano kadzidło i kredę.
  • Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: K+M+B oraz datę bieżącego roku. Zwyczaj ten, znany również w czasach obecnych, jest błędną interpretacją łacińskiej inskrypcji C†M†B Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu).
  • Dzień Objawienia Pańskiego był również zakończeniem okresu Godów, który rozpoczyna się w pierwszym dniu Święta Bożego Narodzenia, a początkiem karnawału.

Pokłon Trzech Króli w malarstwie

 

09

Pokłon Trzech Króli. Ok. 1410 r. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht.

 

10

Giotto di Bondone

 

11

Rogier van der Weyden

 

12

środkowa część tryptyku Hieronymusa Boscha – „Pokłon Trzech Króli"

 

13

Sandro Botticelli

 

14

Leonardo da Vinci

 

15

Albrecht Dürer

 

16

Hugo van der Goes

 

17

Pokłon Trzech Króli - Nicolas Poussin

 

18

Peter Paul Rubens Pokłon Trzech Króli (1634)

 

19

Jan de Bray

 

20

James Tissot

 

21

Fresk - Jezus objawia się jako Syn Boży i Zbawiciel trzem mędrcom (królom)
... kościół akademicki św. Anny w Warszawie