01

Inauguracja tegorocznej modlitwy ekumenicznej w Archidiecezji Łódzkiej, a tym samym w Łódzkim okręgu Polskiej Rady Ekumenicznej rozpoczęła się 18 stycznia br. Mszą świętą sprawowaną przez Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego w Bazylice Archikatedralnej. Na liturgię przybyli duchowni z Kościołów chrześcijańskich miasta Łodzi, Pabianic i Zgierza.

Jezus zwraca się do Samarytanki – daj mi się napić! Kierując swoje słowo do obcej kobiety łamie On wszelkie konwenanse, wszelkie dobre zwyczaje! Zwraca się do kobiety, pochodzącej z obcego narodu, z narodu pogardzanego przez żydów. On, Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek ukazuje, że najważniejszy jest człowiek, nawet jeśli jest inny! Dziś przychodzę tutaj do tej katedry katolickiej i staję przed wami i proszę, jak Jezus kobietę - dajcie mi wody! Jutro stanę w świątyni prawosławnej i także poproszę o wodę, i przez kolejne dni w innych kościołach, by za tydzień w niedzielę zaprosić was wszystkich do siebie, do mojego kościoła byście i wy zaczerpnęli wody – Słowa Bożego! Tymi słowami skierowanymi do zebranych w Bazylice Archikatedralnej zwrócił się kaznodzieja pierwszego dnia modlitwy o jedność chrześcijan, ksiądz Michał Makula – proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, p.w. św. Mateusza w Łodzi.

Tuż przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup w swoim słowie skierowanym do zebranych, mówił o radości płynącej z faktu wspólnego głosu chrześcijan w sprawach ważnych dla wierzących w Chrystusa. Wskazał, że w najbliższym czasie zostanie podpisany dokument wszystkich Kościołów chrześcijańskich nt. świętowania niedzieli. Ksiądz Biskup wyraził także nadzieję, na to, że kolejne kroki podejmowane na drodze do jedności pomogą skupić się na innych sprawach, w których można podejmować dialog ponad podziałami.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")