01

„Poszukiwanie prawdy" było tematem 21 Dialogów w Katedrze prowadzonych z Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Styczniowe spotkanie rozpoczęło już 3 rok rozmów Łódzkiego Pasterza z wiernymi.

1.Czy człowiek poznając siebie, dlaczego żyje i skąd się wziął, poszukuje prawdy ?

Jest to pytanie właściwie o człowieka- powiedział abp Marek Jędraszewski- o jego wielkość i wyjątkowość na świecie. Żadna istota nie ma w sobie takiej chęci poznania jak człowiek i żadna istota nie potrafi się, tak jak człowiek, zachwycić światem. Człowiek to istota, która od zawsze zadaje sobie pytanie o to kim jest, i o sens swojego istnienia. Tylko człowiek szuka sensu swojego istnienia, szuka prawdy. Niestety wiele zależy od tego jak prawda jest definiowana. Często błędne definicje prawdy prowadzą do nieprawdy. Człowiek kiedy chce dojść do prawdy o sobie samym, poznaje świat, a przez to i siebie. Tylko człowiek potrafi się zdumiewać nad wspaniałością świata i niezwykłością siebie samego. Im bardziej człowiek poznaje świat, tym bardziej poznaje siebie, bo wszystko co poznajemy staje się częścią naszego życia- mówił metropolita łódzki odwołując się do encykliki św. Jana Pawła II „Fides et ratio."

2. Gdzie szukać prawdy? Jaka jest gwarancja, że jej się odszuka? Bardzo proszę o wyjaśnienie.

Odpowiadając na to pytanie abp Marek Jędraszewski przywołał rożne rodzaje poznania. Poznanie teoretyczne, praktyczne i pojetyczne. Kryterium poznania teoretycznego jest prawda i fałsz. Kryterium poznania praktycznego jest dobro i zło. Natomiast w poznaniu pojetycznym kryterium jest piękno i brzydota. I o ile na gustami i tym co nam się podoba się nie dyskutuje, bo to zależy od naszej wrażliwości, o tyle, to czy coś jest dobre albo złe pomaga nam decydować np. sumienie. Jeśli chodzi o prawdę to w dojściu do niej pomagają nam uniwersytety czy autorytety z różnych dziedzin w zależności od tego jakiego rodzaju prawdy poszukujemy. Innym rodzajem poznania jest wiara. Wiara daje nam podstawy definiowania świata w inny sposób. W sposób, który chrześcijanom ukazał Jezus Chrystus. Jeżeli chce się być członkiem tego świata to trzeba przyjąć ten depozyt wiary jaki On nam zostawił. Współcześnie jest on prezentowany przez Kolegium Biskupów złączonych z Ojcem Świętym. By poznać prawdę należy przyjąć to co oni głoszą z ufnością i otwartością. Wiara jest poznaniem nie tylko przez rozum, ale i przez serce.

3. Dla mnie prawdą jest Jezus Chrystus. Po co więc taki temat na Dialogi, jak poszukiwanie prawdy?

To niejako kontynuacja myśli z poprzedniego pytania, bo choć wiara jest poznaniem nie tylko przez rozum, ale i przez serce. To wiara domaga się rozumu. Naszym obowiązkiem jest dążenie do prawdy. I poznawanie świata, siebie i Boga również rozumem. Bo wiara i rozum to dwa skrzydła, dzięki którym człowiek wznosi się do Boga. Poszukiwanie, rozumowanie, myślenie, pojmowanie to niejako nasz obowiązek również jako osób wierzących, by dzięki temu umieć wytłumaczyć prawdę i to jaka ona jest.

W kolejnej części był czas na bieżące pytania od uczestników Dialogów. Poruszyli oni m.in. temat poszukiwania prawdy przez współczesne sądy, poszukiwania prawdy przez człowieka niewierzącego. Zadano również pytanie czy poszukiwanie prawdy jest łaską i czy można się jej nauczyć.

21 Dialogi w Katedrze zakończyły się modlitwą w intencji Światowych Dni Młodzieży.

W trakcie trwania spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać chorału gregoriańskiego w wykonaniu scholi gregoriańskiej działającej przy Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")