01

Papież Benedykt XV bullą "Christi Domini" 10 grudnia 1920 roku utworzył diecezję łódzka, a kościół św. Stanisława Kostki podniósł do rangi katedry.

02

Ojciec św. Benedykt XV

03

Bulla Christi Domini papieża Benedykta XV z 10 grudnia 1920 r. erygująca diecezję łódzką

 

W Bulli czytamy: „... Dlatego po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności, jak też po wysłuchaniu zdania osób zainteresowanych, oraz po uzyskaniu ich zgody, na ile to było konieczne, mocą pełni władzy apostolskiej niniejszym pismem odłączamy po wieczne czasy od archidiecezji warszawskiej jej część zachodnią, graniczącą z diecezją włocławską, czyli kaliską, i obejmującą trzy dekanaty, mianowicie łódzki, łęczycki i kłodawski. Równocześnie tworzymy z tej części nową diecezję z siedzibą i katedrą biskupią w mieście Łodzi, od którego to miasta diecezja nazywać się będzie łódzką; samo zaś miasto podnosimy do godności miasta biskupiego i udzielamy mu wszystkich przywilejów i praw, z jakich korzystają inne miasta biskupie. Istniejącą tam świątynię parafialną pw. św. Stanisława Kostki podnosimy do stopnia i godności katedry i obdarzamy ją, jak również jej każdorazowego biskupa, honorami, odznaczeniami, wyróżnieniami, łaskami duchowymi, przywilejami i uprawnieniami, jakimi cieszą się, bądź z prawa, bądź ze zwyczaju, inne świątynie katedralne i ich biskupi. Ten zaś kościół katedralny, ustanawiamy sufraganią metropolitalnego Kościoła warszawskiego, a każdorazowego biskupa poddajemy metropolitalnemu prawu arcybiskupa warszawskiego..." 04

05

Mapki oprac. Maria Niedizela na podstawie „Historia Kościoła łódzkiego" w opracowaniu ks. Kazimierza Dąbrowskiego – AWŁ 2012 r.