01

W pierwszą Niedzielę Adwentu już po raz dwudziesty pierwszy rozpoczęła się bożonarodzeniowa akcja Caritas- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, która w tym roku jest realizowana pod hasłem „Dziecko sercem rodziny". Tradycyjnie symbolem akcji jest świeca. Tegoroczna kampania po raz piętnasty ma charakter ekumeniczny. Obok Caritas uczestniczą w niej Diakonia Kościoła Luterańskiego i Reformowanego oraz ELEOS Kościoła Prawosławnego. Caritas przygotowała ich 65 tysięcy.

Łódzkiej Archikatedrze o godz. 17.00, duchowni czterech kościołów: katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego rozpoczęli wspólnie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jednocześnie zapłonęły świece Caritas, Diakonii i ELEOS na znak wspólnego działania na rzecz potrzebujących dzieci.

02

Płomień świec Caritas jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

Świece dostępne są w naszej parafii na stoliku pod chórem i w głównej kruchcie.

03

***

Inne inicjatywy w ramach „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom"

Schola dziecięca rozprowadza sianko i ozdoby świąteczne.

04

Kleryckie Koło CARITAS Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w Adwencie prowadzi akcję „Drzewko Serc".

05

06

Podczas wieczerzy wigilijnej nieodzowny jest opłatek, którym dzielimy się zgromadzeni przy stole, składając sobie życzenia.

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: "chleb", podkreśla również doczesny charakter życzeń. W podtekście tego życzenia jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz: oby nam go nie zabrakło (chleba naszego powszedniego...). Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym.

Opłatki wigilijne nabywać można w katedrze przy stoliku pod chórem i w zakrystii, a w dni powszednie również w kancelarii parafialnej. Nie roznosimy opłatków po domach i żadne osoby nie otrzymały upoważnienia parafii.

 07