baner

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" – tak brzmi hasło roku duszpasterskiego, który rozpoczął się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 30 listopada 2014 r.

Na wstępie należy przypomnieć, że kończący się rok duszpasterski 2013/2014 jest przeżywany w Polsce pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego". Rozpoczął on nowy cykl programu duszpasterskiego na lata 2013-2017, któremu ma przyświecać hasło: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa". Realizacja programu duszpasterskiego w tym cyklu odbywa się w bliskiej perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Obchody rocznicy w 2016 r. zbiegną się ze Światowymi Dniami Młodzieży, na które przybędzie do Polski Papież Franciszek. Motyw rocznicy Chrztu Polski jest obecny każdego roku tego cyklu w postaci symbolicznego znaku w liturgii chrztu: w kończącym się roku duszpasterskim – świeca, w nowym roku duszpasterskim będzie krzyż, w roku rocznicy Chrztu – woda i biała szata, a w ostatnim roku olej i namaszczenie. 
W kontekście tych wydarzeń będzie realizowany nowy program duszpasterski w roku 2014/2015 z hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". 
Kościół w Polsce w łączności z Kościołem powszechnym będzie wtedy przeżywał Rok Życia Konsekrowanego, uwzględniając 500. rocznicę urodzin św. Teresy od Jezusa oraz 200. rocznicę urodzin św. Jana Bosko. 
Zgodnie z tradycją nowy rok duszpasterski rozpoczyna się w Polsce w I Nie-dzielę Adwentu, w tym roku będzie to 30 listopada. „Program duszpasterski w Archidiecezji Łódzkiej na rok 2014/2015" opracowany został w oparciu o „Program ogólnopolski", który przygotowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski."

Link do całego ważnego dokumentu z którym powinien zapoznać się każdy katolik: - zobacz