01

W wieczór poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych wzorem lat ubiegłych w Bazylice Archikatedralnej zgromadziła się młodzież archidiecezji, by oddać chwałę Bogu wraz z Jego świętymi.

Na ołtarzu i w jego okolicy, obok Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, zostały ustawione przyniesione w uroczystej procesji relikwiarze z doczesnymi szczątkami świętych patronów. Oni to przetarli nam szlak do nieba. Wskazali jak idąc nogami po ziemi, głowę mieć w niebie. Jak naśladować Jezusa w swoim życiu. Pokazali, że jest to możliwe także dziś.

Na początku wszystkim postawiono pytanie o świętość. Czy chcesz być świętym? Odpowiedź nie padła od razu. Z pomącą w odpowiedzi przyszedł członek wspólnoty Chemin Neuf. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty! Te słowa zapisane w Biblii są skierowane do każdego z nas – powiedział. Tyle tylko jak to zrobić? O to zapytano Matkę Teresę z Kalkuty: Matko jak być świętym? Odpowiedziała: to zależy od jednego słowa, słowa które musisz powiedzieć ty sam – ja chcę! Powiedz dzisiaj, ja chcę być świętym! Trzeba tego chcieć! Pytanie: czego chcę? Ja chcę albo nie chcę! Czy chcesz być świętym?

By umocnić swoją wiarę na drodze do świętości, zebrani wysłuchali świadectwa mistrza w judo, pochodzącego z Łodzi - Alka Bety. Nigdy nie spodziewałem się, że będę blisko Pan Boga- powiedział. Nigdy bym się nie spodziewał, że będę modlił się na różańcu. Dziś już wiem: to Pan Bóg zmienia człowieka i jego życie. To On ma tę moc, bo On jest Panem – powiedział sportowiec.

Młodzieży została zaproszona do uczestnictwa, a co najważniejsze do pomocy w przygotowania Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w Polsce w 2016 roku. Każdy uczestnik wieczoru uwielbienia otrzymał modlitwę w intencji Światowych Dni młodzieży.

W czasie tego wieczoru był obecny także Pasterz Kościoła Łódzkiego, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Skierował On do zebranych swoje pozdrowienie i swoje słowo. Przywołał On słowa świętego Pawła, który mówi o chrześcijanach – że oni są święci, już od momentu chrztu. Na mocy tego sakramentu mieszka w nas sam Pan Bóg- powiedział Biskup. To jak to jest? Jestem święty na mocy chrztu, a jednocześnie mam być święty? Jak to jest? Jesteśmy już czy mamy być? Aby to lepiej zrozumieć Ksiądz Arcybiskup podzielił się doświadczeniem spotkania z księdzem Michael Lemeri'e. Ów kapłan kiedy był studentem na politechnice pojechał do Manilii na światowe dni młodzieży zachęcony przez księdza ze swojej parafii. Pojechał tam z wielką niechęcią, gdyż nie był zbyt wierzącą osobą. Zmieniło się to gdy zobaczył 6 mln ludzi wierzących w Jezusa – to przemieniło jego życie. Będąc tam został poproszony o przeczytanie czegoś wobec zebranych i Ojca Świętego. Po przeczytaniu słów, pełen trwogi chciał odejść ale Ojciec Święty kiwając ręką przywołał go do siebie i powiedział – ty możesz! Tak Ojcze święty, ale to jest trudne, ale ty dasz radę, ty możesz – powiedział dalej Papież. Wrócił na miejsce, a gdy powrócił do domu, zostawił studia i wstąpił do seminarium, a słowa Papieża stały się programem jego życia.
Tak, i ty możesz – kontynuował Ksiądz Arcybiskup. Ty możesz być świętym, możesz ale czy chcesz? Czy chcesz naśladować Jezusa, słuchać Jego ewangelii i stać się świętym! Pamiętajcie o tym – powiedział Ksiądz Arcybiskup.

Umocnieni słowem Pasterza Kościoła wszyscy wspólnie oddali cześć Jezusowi Eucharystycznemu przez pieśni i modlitwę uwielbienia oraz litanię do wszystkich świętych. Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończyła się błogosławieństwem, którego udzielił Ksiądz Arcybiskup.

Spotkanie zakończyło się uczczeniem relikwii świętych, które obecne były w czasie trwania modlitwy w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej.

Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")