razem-dla-afryki

Od 12 października do 3 listopada w ambicie katedry dostępna jest wystawa fotografii misyjnych redaktora Gościa Niedzielnego p. Krzysztofa Błażycy nosząca tytuł: „daleko jest blisko". Patronat objęła Fundacja Razem dla Afryki.

Na wystawę składa się 38 zdjęć o których autor tak mówi:
„Blisko... – gdy jak najbliżej życia, w prostych ujęciach, bez retuszu, bez przeakcentowania. Kilka zwykłych chwil pośród niezwykłych miejsc, kilka pięknych twarzy zapisanych takimi, jakimi się dały poznać i zapadły w pamięć. Kilkanaście zdjęć z reporterskich pobytów w Nigerii, Kenii, Zambii ... to proste ujęcia „z drogi" oraz owoc spotkań z konkretnymi ludźmi, które zawsze pozostaną najcenniejszymi przystankami w wędrówce z aparatem. ... Jest też subtelna gra kontrastów, refleksja obrazem nad źródłem uśmiechu wobec niełatwego życia w slumsach, ukryte pytanie o przyszłość afrykańskiego dziecka, o dostęp do wody lub siłę wyznania wiary... w ruchu drogowym".

Krzysztof Błażyca od ponad 10 lat zaangażowany jest w promocję działań humanitarnych i pracy misyjnej w krajach Afryki. Dziennikarz, inicjator akcji pomocowych dla „dzieci ulicy" z Zambii i budowy studni w Nigerii organizowanych przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego". Koordynator projektów i działań Fundacji.

Fundacja Razem dla Afryki to grupa osób, które połączyło pragnienie twórczego działania na rzecz polepszenia jakości życia najbardziej potrzebującym mieszkańcom pięknego, a wciąż pełnego wyzwań kontynentu afrykańskiego.

Cele Fundacji:

  • rozwój edukacji i opieki medycznej
  • budowa studni
  • pomoc ofiarom handlu ludźmi

Aktualnie Fundacja pomaga w Nigerii i Kenii. O sytuacji w Nigerii opowiadał brat Damian Lenckowski (współpracujący z Fundacją), podczas pobytu w Łodzi. Wskazywał na priorytety: dostęp do czystej wody i rozwój służby zdrowia. Teren regionu administracyjnego Delta State gdzie pracuje jest ekonomicznie najbiedniejszy w Nigerii, zamieszkany przez ok. 2,7 mln ludzi. 70 proc. obszaru pokrywają odgałęzienia rzeki Niger. Zanieczyszczenie rzeki (m.in. ropą, która jest wydobywana na tym terenie) jest jedną z głównych przyczyn najwyższego wskaźnika zachorowań i umieralności wśród dzieci w skali całego kraju.

Fundacja Razem dla Afryki nie prowadzi działalności zarobkowej, a członkowie działają z pasji, czując potrzebę ukazania rzeczywistych potrzeb, jakie dotykają ludzi w Afryce. Pragniemy RAZEM odpowiedzieć na nie.

RAZEM POMOŻEMY WIĘCEJ

Dla zainteresowanych pomocą podajemy dane Fundacji:
Fundacja RAZEM DLA AFRYKI
Ul. Lechicka 23
91-230 Łódź
PKO BP SA VI Oddział w Łodzi
76102034080000440203428349