Narodowe Święto Niepodległości 2023

łódzkie obchody 11 listopada

– Polska to nie jest jakaś idea. Polska to nie jest jakaś abstrakcja. Polska to nie jest jakiś program gospodarczy.  Kościół to nie jest jakaś idea, to nie jest jakaś abstrakcja. Kościół to nie jest jakiś projekt pastoralny. Jedno i drugie nie jest na pewno jakimś tłumem, nie jest żadną masą. To do czego nas zaprasza dziś apostoł, to byśmy rozumieli te rzeczywistości jako rzeczywiste wspólnoty, w których się widzi ludzi, w których są zawarte relacje, bliskie, trwałe i konkretne. – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś, podczas uroczystości 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Łodzi rozpoczęły się Mszą świętą o godzinie 10:00 sprawowaną w Archikatedrze łódzkiej, której przewodniczył i homilię wygłosił metropolita łódzki.

Na uroczystości przybyli biskupi i duchowni bratnich Kościołów Chrześcijańskich, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych. Licznie obecne były poczty sztandarowe z łódzkich szkół, przedstawiciele wojska, policji i innych służb miejskich.

O odpowiedzialności za Ojczyznę, za Kościół, za drugiego człowieka – nawiązując do listu apostoła Pawła do Rzymian – mówił w homilii podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z okazji narodowego Święta Niepodległości Grzegorz Kardynał Ryś.

– Wziąłeś odpowiedzialność za innych – znasz ich po imieniu? Co o nich wiesz? Co potrafisz o nich powiedzieć? Jakie dobro oni czynią? Dlaczego oni w tej wspólnocie, której przewodzisz są tak niezbędni? Jesteś tym lepszym przewodnikiem, im więcej umiesz mówić o nich, niż o sobie. Kto to są ci, którzy z tobą pracują? Ile mówisz o tych, którzy z tobą pracują, żeby nie było tak, że wszystko robisz sam, i że tylko ty masz być zapamiętany. Zobaczcie, że to do czego zaprasza nas święty Paweł, to jest rozumienie Kościoła Ojczyzny, miasta, województwa, rozumienie ich nie w jakichś kategoriach abstrakcyjnych! – zaznaczył kaznodzieja.

– Polska to nie jest jakaś idea. Polska to nie jest jakaś abstrakcja. Polska to nie jest jakiś program gospodarczy.  Kościół to nie jest jakaś idea, to nie jest jakaś abstrakcja. Kościół to nie jest jakiś projekt pastoralny. Jedno i drugie nie jest na pewno jakimś tłumem, nie jest żadną masą. To do czego nas zaprasza dziś apostoł, to byśmy rozumieli te rzeczywistości jako rzeczywiste wspólnoty, w których się widzi ludzi, w których są zawarte relacje, bliskie, trwałe i konkretne. – podkreślił kard. Ryś.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii metropolita łódzki pytał – O jakie relacje chodzi? Co Pan Jezus mówi na ten temat w Ewangelii? Pozyskujcie sobie przyjaciół! Czy Kościół to jest wspólnota przyjaciół? Ojczyzna to wspólnota przyjaciół? Ta katedra, w której jesteśmy, bo nas łączy jedno i drugie – Kościół i Ojczyzna to jest wspólnota przyjaciół? Czy nam na tym zależy? Czy pozyskujemy siebie, by być dla siebie przyjaciółmi? Tego się nie robi w minutę. To dobrze rozumiemy. Słowo przyjaciel to jest słowo poważne. Relacja opisana tym słowem, to jest relacja poważna. Czy jest coś ważniejszego, co można robić w Polsce, jak budowanie wspólnoty przyjaciół, gdzie przestajemy gadać o abstrakcjach, o ideach, nie wiadomo o czym. Popatrzmy się po sobie – bo jesteśmy osobami – mam imię, mam nazwisko. Odkrawam w nim przyjaciela, bo widzę w nim dobro, widzę co czyni, widzę że bez niego nie mogę robić tego, czego bym bardzo chciał dla tej wspólnoty. On jest mi potrzebny, jest mi konieczny, nawet jeśli to, co robi jest malutkie. – zauważył kaznodzieja.

Podczas Liturgii Eucharystycznej metropolita łódzki modlił się w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków II Modlitwą Eucharystyczną o Tajemnicy Pojednania, w której czytamy między innymi:  – Poznajemy Twoją miłość ojcowską,  gdy kruszysz twarde ludzkie serca, i w świecie rozdartym przez walki i niezgodę czynisz człowieka gotowym do pojednania. Ty mocą Ducha działasz w głębiach serca, aby nieprzyjaciele szukali zgody, w przeciwnicy podali sobie rękę i ludy doszły do jedności. Twój dar, Ojcze, sprawia, że szczere szukanie pokoju gasi spory, miłość zwycięża nienawiść, a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie.

Po błogosławieństwie wierni obecni na liturgii, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz i duchowieństwa przeszli przed Grób Nieznanego Żołnierza. Tu złożono kwiaty, znicze.

rzy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego została wciągnięta na maszt Flaga Narodowa, odbyła się uroczysta zmiana warty, a okolicznościowe przemówienie wygłosił Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk. Następnie przedstawiciele wojska odczytali Apel Poległych i oddali salwę honorową. Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowych.

źródło: archidiecezja.lodz.pl