Liturgia Męki Pańskiej 2023

– Najważniejsze jest, by wiedzieć, co to za Królestwo, które jest w Jezusie. Jezus je sam definiuje, mówiąc, że jest to królestwo prawdy, której On jest świadkiem – mówił abp Ryś podczas Liturgii Męki Pańskiej.

Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, kiedy w Kościołach nie sprawuje się Mszy św. Czas smutku wypełniony jest modlitwą z nadzieją na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią. Wieczorem odbywa się Liturgia Męki Pańskiej, która składa się z 4 części: liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii Świętej oraz przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

W Bazylice Archikatedralnej w Łodzi wielkopiątkowym uroczystościom przewodniczył abp Grzegorz Ryś. Po liturgii słowa, która została zwieńczona opisem Męki Pańskiej przygotowanym przez łódzkich duchownych, metropolita łódzki powiedział o tym, że św. Jan pomaga w medytowaniu Męki i śmierci Jezusa. Ponadto wskazał na trzy kluczowe ewangeliczne aspekty, które przekładają się na życiowe postawy każdego człowieka. – Kiedy będziemy podchodzić i adorować krzyż, to będzie to znakiem, że właśnie te postawy chcemy wybrać, chcemy w ich wypełnianiu iść za Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym – wyjaśnił abp Ryś. Po pierwsze, istotny jest fakt, że Jezus Chrystus jest Królem wywyższonym na krzyżu, a nie pohańbionym. – Jezus jest skazany za to, że jest Królem. Zobaczcie, że w całym tym opisie Męki w ogóle nie ma sądu Jezusa przed arcykapłanem. Kajfasz w tej Ewangelii nie sądzi Jezusa, on Go osądził znacznie wcześniej, po tym, jak Jezus wskrzesił Łazarza. Jedynym, który Go sądzi, jest Piłat i sądzi Go z tego tytułu, że ma kogoś, kto się podaje za Króla Żydowskiego i najwyraźniej Piłat jest po wrażeniem Jezusa, z którym rozmawia – powiedział duchowny, podkreślając, że Jezus ostatecznie ukazuje całą godność królewską.

Odnosząc się do królewskiej godności Jezusa, abp Ryś powiedział o prawdzie, która ma moc pociągania. Tym samym zwrócił się do zebranych, mówiąc, aby zawsze żyli Prawdą, którą głoszą. – Najważniejsze jest, by wiedzieć, co to za Królestwo, które jest w Jezusie. Jezus je sam definiuje, mówiąc, że jest to królestwo prawdy, której On jest świadkiem. Król to jest ktoś, kto przewodzi ludziom, kto potrafi poprowadzić ludzi za sobą. W taki sposób Jezus przewodzi ludziom, jak ich pociąga za sobą – przez prawdę. Pokazuje w ten sposób, że nigdy nie prowadzisz ludzi kłamstwem, manipulacją. Ostatecznie nigdy nie będziesz przywódcą, jeśli się uciekasz do kłamstwa – wyjaśnił metropolita łódzki.

Drugim ważnym aspektem w opisie Męki Jezusa stanowiącym o byciu arcykapłanem jest Jego utkana szata. – Taką szatę, według Tory i później Józefa Flawiusza, miał arcykapłan. Szata cała tkana była szatą arcykapłańską. Ta scena, kiedy Jezus stoi przed Kajfaszem, to jest zestawienie dwóch arcykapłanów – jest Kajfasz i Jezus – bardzo różni w wypełnianiu godności arcykapłańskiej. Czym się Jezus fundamentalnie różni od Kajfasza? Tym, że jako kapłan składa w ofierze siebie samego – podkreślił homileta. W nawiązaniu do tego zaznaczył, że Jezus jest jednocześnie Barankiem Paschalnym.

Ostatnim, trzecim elementem wyszczególnionym przez metropolitę łódzkiego z opisu Męki Chrystusa jest zdanie wypowiedziane przez Piłata po łacinie, a po hebrajsku oznaczające „człowieka – Adama”. – Jezus jest nowym Adamem. Widzimy to począwszy od takiej klamry, jaką jest opis Męki u Jana, która zaczyna się i kończy w ogrodzie. Tylko św. Jan to napisał – powiedział, podkreślając, że Golgota w oczach Jana Apostoła jest Rajem, w którym Bóg na nowo stwarza człowieka poprzez wypełnienie obietnicy. Poprzez takie spojrzenie abp Ryś zauważył, że dziś przeżywamy narodziny, a Jezus zaprasza każdego z nas do ich doświadczenia wraz z Nim. Na zakończenie duszpasterz powiedział o odkrywaniu w sobie podobieństwa do Boga poprzez wpatrywanie się w Chrystusa.

edną z istotnych części Liturgii Męki Pańskiej jest rozbudowana modlitwa powszechna. Jej forma i tekst są znane od V wieku i w zasadzie niezmieniane. Mszał rzymski podaje 10 intencji: za cały Kościół – o pokój, jedność i trwanie w wierze, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, za wszystkich wierzących w Chrystusa i o jedność chrześcijan, o jej przywrócenie i zachowanie, za żydów, niewierzących w Chrystusa, niewierzących w Boga, rządzących państwami, chorych i cierpiących.

Kolejnym elementem Liturgii była adoracja Krzyża, który jako element obecny w każdej liturgii, szczególnie w tej wielkopiątkowej, jako tron chwały i drzewo zwycięstwa, jest adorowany przez wiernych w szczególny sposób. Kościół medytując Mękę swego Pana i Zbawcy oraz adorując Krzyż św., pochyla się nad swoim źródłem i modli za zbawienie całego świata.

Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej Najświętszy Sakrament przeniesiono do Grobu Pańskiego i wystawiono do adoracji.

Podczas czuwania przy Grobie Pańskim odśpiewane zostały trzy części Gorzkich Żalów.

źródło: archidiecezja.lodz.pl