XXXIV Niedziela Zwykła 2022 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

komunikaty duszpasterskie

  • Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 12.30 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odprawione zostanie nabożeństwo, za uczestnictwo w którym można uzyskać odpust zupełny. O godz. 18.00 odprawione będzie nabożeństwo różańcowe.
  • 22 listopada w kalendarzu liturgicznym wspominamy św. Cecylię, patronkę chórów i organistów. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 modlić się będziemy w intencji panów organistów: Jakuba, Dawida i Szymona, a także dyrygentki pani Elżbiety oraz Chórzystów Chóru Katedralnego im. św. Cecylii, a także za ks. Piotra i Scholii Gregoriańskiej.
  • Już za tydzień rozpoczyna się Adwent – czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale też skierowanie naszej wiary na oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Warto już teraz pomyśleć o Adwentowych postanowieniach, o spowiedzi świętej i przygotowaniu lampionów i uczestnictwie w Roratach, które w katedrze odprawiane będą o godz. 7.00.
  • Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać poświęcone opłatki i świece Caritas na stół wigilijny. Dostępne będą w kiosku w głównej kruchcie, w zakrystii i kancelarii. Nie roznosimy po domach, ani nikt nie otrzymał takiego upoważnienia ze strony parafii.
  • W ubiegłą niedzielę przekzaliśmy w ramach ogłoszeń parafialnych informację o umorzeniu przez Prokuraturę dochodzenia w sprawie obrazy uczuć religijnych przez sprawcę pomazania zabytkowych drzwi wejściowych do katedry w lipcu 2021 roku. dziś pragniemy poinformować o otrzymaniu wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, iż uznał on winnym sprawcę, który „uszkodził mienie w postaci drzwi wejściowych do Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisłąwa Kostki w Łodzi stanowiącej zabytek wpisany do rejestru pod numerem A/290 poprzez pomalowanie ich białą farbą, czym spowodował straty o wartości 11.070 zł na szkodę w/w parafii„. Na podstawie art. 46 par 1 KK Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz parafii w/w kwoty. Tak więc, w ocenie Prokuratury obrazy uczuć religijnych nie było, ale za to w opinii Sądu zabytek został uszkodzony i należy do naprawić!
  • W kiosku w głównej kruchcie katedry jest do nabycia najnowsza prasa katolicka. Zapraszamy!
  • Odeszli do wieczności Ś.P. Franciszek Głuszek i Henryk Adamski
    Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…