XIV Niedziela Zwykła 2022

komunikaty duszpasterskie

 • Dzisiaj o godz. 18.00 odprawione zostaną Nieszpory.
 • Zapraszamy młodzież z klas ósmych i licealną – kandydatów –   do Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców dzisiaj 11 września o godz. 9.30 na Mszę Św. i bezpośrednio po niej na pierwsze spotkanie.
 • W Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym zaczyna się kolejny rok przygotowania dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania, Eucharystii. Spotkania rozpoczną się 19 września 2022 r. o godz. 19.00 przy ul. Ks. I. Skorupki 7 w Łodzi. Więcej informacji na stronie: www.katechumenat-lodz.blogspot.com
 • Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się w katedrze spotkanie księdza proboszcza z rodzicami dzieci ze szkół podstawowych, które w roku 2021 przystąpiły do I Komunii św., a obecnie przygotowują się do rocznicy I Komunii Świętej.  Przeżywać ją będą 18 września w Uroczystość Patrona Dzieci i młodzieży, a zarazem Patrona naszej parafii – Świętego Stanisława Kostki
 • Z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy, 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzić będziemy Dzień Modlitw za Ukrainę. Celem tego Dnia jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym.
 • Program Triduum przed Uroczystością Św. Stanisława Kostki połączone ze spowiedzią dzieci, również przed Rocznicową Komunią świętą:

  – czwartek 15.09.  godz. 17.00 – dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 46,
  – piątek 16.09. godz. 17.00 – dla uczniów ze szkoły Podstawowej nr 14,
  – sobota 17.09. godz. 10.00 – dla uczniów z Muzycznej Szkoły Podstawowej i ze Społecznej SP nr 1
 • 18 września przypada Uroczystość ku czci Głównego Patrona Parafii Archikatedralnej w Łodzi Świętego Stanisława Kostki. W tym roku wypada w niedzielę. Podczas każdej Mszy św. modlić się będziemy za przyczyną Patrona Parafii. Sumę odpustową o godz. 12.30 odprawi i Słowo Boże wygłosi ks. bp Wojciech Osial z Łowicza. Wtedy też dzieci, które w roku 2021 przystąpiły do I Komunii świętej, obchodzić będą uroczystość Komunii św. Rocznicowej. Podczas Mszy św. odprawianej o godz. 11.00 dzieciom z klas pierwszych rozpoczynającym naukę w szkole zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne. Natomiast podczas Mszy św. odprawianej o godz. 17.00 dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św. w roku 2023 zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo i odmówiony Akt Zawierzenia dzieci i ich rodziców opiece św. Stanisława Kostki Patrona Dzieci i Młodzieży Polskiej. Po Mszy św. odbędzie się w katedrze krótkie spotkanie z rodzicami tych dzieci.
 • Zapraszamy chłopców w każdym wieku szkolnym na kandydatów na ministrantów. Chętni powinni zgłosić się po Mszy Świętej do zakrystii lub w kancelarii oraz przyjść wraz z Rodzicami na spotkanie organizacyjne 26 września, w poniedziałek, na godz. 18.30 do salki katechetycznej przy ul. Skorupki 7.
 • Pragniemy wznowić działanie oazy dziecięcej i młodzieżowej przy naszej parafii. Dlatego zapraszamy chłopców i dziewczęta z klas I – VII na spotkania w soboty o godz. 11.00 oraz młodzież z klas VIII i szkół ponadpodstawowych w piątki o godz. 19.00 w salce przy ul. Skorupki 7. Chętnych również prosimy o zgłoszenie się po Mszy Świętej do zakrystii lub w kancelarii, a spotkania rozpoczną się od października i będą się odbywały z podziałem na grupy zgodnie z wiekiem i stopniem formacji. Jednocześnie też zachęcamy przygotowanych animatorów oazowych do pomocy przy prowadzeniu grup.
 • Zapraszamy chłopców w wieku szkolnym na przesłuchania do Chłopięcego Chóru Archikatedry Łódzkiej, które odbędą się w piątek 16 września o godz. 19.00 w domu katechetycznym parafii archikatedralnej przy ul. ks. Ignacego Skorupki 7 w Łodzi (kontakt: +48 519 781 783, chor@archidiecezja.lodz.pl).
 • W dniach od 25 do 29 września w naszej archidiecezji odbędzie się peregrynacja relikwii bł. Karola Acutisa, patrona Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Uroczyste przywitanie relikwii odbędzie się 25 września o godz. 19.00 podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp. Ireneusza Pękalskiego w łódzkiej archikatedrze. Po mszy świętej zapraszamy na uwielbienie.
 • 17 września, w sobotę, organizowana jest autokarowa pielgrzymka dzieci i młodzieży z naszej parafii do Niepokalanowa. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii, koszt to 50 zł.
 • Zapraszamy osoby powyżej 15 roku życia zainteresowane uczestnictwem w ŚDM 2023 na spotkanie „W domu u Arcybiskupa – na 300 dni przed Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie”, które odbędzie się 24 września w godz. od 10.00 do 15.00 w domu Księdza Arcybiskupa przy ul. Ks. I. Skorupki 1 w Łodzi. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej lub na profilu Łódź Piotrowa – Młodzi WDoMu na Facebook’u.
 • Jesienna rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbędzie się 14 września 2022 r. (początek o godz. 9.00, zakończenie w godzinach popołudniowych). W czasie rekrutacji kandydaci odbywają rozmowę  z ks. Rektorem oraz egzamin wstępny z zakresu katechezy w szkole ponadpodstawowej. Szczegóły rekrutacji na stronie: https://wsd.lodz.pl/rekrutacja-2022-2023/
 • Zapraszamy na rekrutację do Studium Organistowskiego, która odbędzie się 14 września od godz. 17.00 przy ul. Zgierska 123. Studium przygotowuje do wykonywania funkcji organisty w parafii, pomaga także podnieść kwalifikacje muzyczno-liturgiczne wykonującym już posługę organisty w parafii. Informacje o rekrutacji są dostępne u duszpasterzy oraz na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej.
 • Do wieczności odeszli śp.: Andrzej Pacześ, Bożenna Urbaniak, Radosław Motyl, Genowefa Serafińska i Irena Makaruk.

Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie”