Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Ks. Bpa Adama Lepy

W środę 27 kwietnia 2022 roku w 84 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 34 roku biskupstwa zmarł opatrzony świętymi sakramentami śp. ksiądz biskup Adam Lepa – biskup pomocniczy senior Archidiecezji Łódzkiej.

Uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Biskupa odbędą się w bazylice archikatedralnej w piątek 6 maja br. o godz. 19:00 – Msza św. żałobna  i w sobotę 7 maja br. o godz. 10:00 – Msza św. pogrzebowa.

Ciało śp. księdza biskupa Adama Lepy, zgodnie z Jego wolą, spocznie w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu pod  wezwaniem św. Wojciecha.

msza święta gregoriańska w katedrze

MSZA GREGORIANSKA w Parafii Archikatedralnej św. Stanisława Kostki za śp. Ks. Biskupa Adama Lepę od Kapłanów Parafii Archikatedralnej

od 2 do 31 maja 2022 roku

 • 2 maja – 8.00 – Ks. Piotr Przybysz
 • 3 maja – 8.00 – Ks. Piotr Przybysz
 • 4 maja – 18.00 – Ks. Prałat Ireneusz Kulesza
 • 5 maja – 7.00 – Ks. Krzysztof Petruk
 • 6 maja – 19.00 – Ks. Robert Jaśpiński
 • 7 maja – 7.00 – Ks. Rafał Balcerzak
 • 8 maja – 12.30 – Ks. Prałat Ireneusz Kulesza
 • 9 maja – 18.00 – Ks. Prałat Ireneusz Kulesza
 • 10 maja – 7.00 – Ks. Grzegorz Matynia
 • 11 maja – 8.00 – Ks. Piotr Przybysz
 • 12 maja – 7.00 – Ks. Krzysztof Petruk
 • 13 maja – 17.00 – Ks. Rafał Balcerzak
 • 14 maja – 7.00 – ks. Grzegorz Matynia
 • 15 maja – 8.00 w kaplicy Szpitala Pirogowa – Ks. Grzegorz Matynia
 • 16 maja – 8.00 – Ks. Piotr Przybysz
 • 17 maja – 8.00 – Ks. Piotr Przybysz
 • 18 maja – 18.00 – Ks. Robert Jaśpiński
 • 19 maja – 7.00 – Ks. Krzysztof Petruk
 • 20 maja – 18.00 – Ks. Grzegorz Matynia
 • 21 maja – 8.00 – Ks. Rafał Balcerzak
 • 22 maja – 12.30 – Ks. Prałat Ireneusz Kulesza
 • 23 maja – 8.00 – Ks. Rafał Balcerzak
 • 24 maja – 18.00 – Ks. Robert Jaśpiński
 • 25 maja – 18.00 – Ks. Robert Jaśpiński
 • 26 maja – 7.00 – Ks. Krzysztof Petruk
 • 27 maja – 7.00 – Ks. Rafał Balcerzak
 • 28 maja – 10.00 – Ks. Grzegorz Matynia
 • 29 maja – 12.30 – Ks. Prałat Ireneusz Kulesza
 • 30 maja – 7.00 – Ks. Krzysztof Petruk
 • 31 maja – 18.00 – Ks. Robert Jaśpiński