Ministranci

wspólnota

Wspólnota Służby Liturgicznej Ołtarza Katedralnej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Kostki w Łodzi to grono chłopców i mężczyzn, którzy pragną ofiarnie służyć Chrystusowi Panu przy Ołtarzu w Jego Kościele. Jest to droga szczególnej formacji intelektualnej, ludzkiej i duchowej. Formacja ta opiera się na pogłębianiu przyjaźni z Bogiem, poznawania nowych kolegów, wspólna modlitwa, a także wycieczki i zabawa.

Formacja

Regularne spotkania formacyjne odbywają się przynajmniej dwa razy w miesiącu. W drugą sobotę miesiąca o godz. 8.00 sprawowana jest Eucharystia w intencji SLO i rodzin ministrantów, a po niej spotkanie oraz w czwarte piątki miesiąca o godz. 17.00 kolejne spotkanie.

UWAGA!! NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

  • DLA RODZICÓW – 8 kwietnia o godz. 18.00 w salce (po nabożeństwie drogi krzyżowej o 17.30)
  • DLA MINISTRANTÓW MŁODSZYCH I STARSZYCH – 9 kwietnia o godz. 17.00 na salce (po spotkaniu Msza Święta a Księdzem Arcybiskupem o 18.00 z racji na kościół stacyjny w Katedrze)

Główne założenia naszej Wspólnoty

  1. POGŁĘBIENIE WIARY – Najważniejszym zadaniem ministranta jest pogłębić swoją wiarę oraz zażyłość z Panem Bogiem poprzez służenie Mu w czasie świętej liturgii Mszy Świętych i innych nabożeństw, poprzez wytrwałą modlitwę, regularną spowiedź świętą i częste przystępowanie do Komunii Świętej oraz czytanie Pisma Świętego.
  2. NAUKA WIARY – Fundamentem wiary jest też wiedza. Ministrant nie tylko zna budowę Mszy Świętej i nazwy poszczególnych parametrów liturgicznych, ale także poznaje Katechizm Kościoła, nauczanie papieży i biskupów oraz zgłębia tajniki biblijne.
  3. BUDOWANIE KOŚCIOŁA – Kościół jest Ciałem Chrystusa, każdy spełnia w Nim swoje określone zadanie. Ministrant również należy do tego Mistycznego Ciała i realizuje swoje powołanie jako członek Kościoła. 
  4. PRZYJAŹŃ – Ministrant pozostaje także w przyjaźni ze swoimi rówieśnikami i innymi ministrantami. Troszczy się o ich dobro oraz świadczy o swojej wierze pośród nich. Zawsze jest pomocny i koleżeński.

Zarząd Ministrantów

OPIEKUN – Ksiądz Rafał Balcerzak
Wikariusz Parafii Archikatedralnej 

KONTAKT: ministranci.katedry@gmail.com; rafal.balcerzak77@gmail.com; 664 239 925

PREZES – Remigiusz Lipski
Student Prawa i Administracji

VICE PREZES – Franciszek Szpakowski
Uczeń Liceum Salezjańskiego 

nie tylko modlitwa…

Jako pełna energii i uśmiechu grupa ministrantów oprócz formowania się i modlitwy znajdujemy też czas na wspólną zabawę, wyjazdy, spędzanie po prostu wspólnego czasu, by się lepiej poznawać i integrować.

Najbliższy termin wspólnego wyjazdu dla ministrantów to 22-27 sierpnia do Kasiny Wielkiej. Szczegóły u Ks. Rafała. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

bieżące ogłoszenia

Króluj nam Chryste! Ważne ogłoszenia:

  • 8 kwietnia odbędzie się SPOTKANIE DLA RODZICÓW po Drodze Krzyżowej o 17.30 na salce. Zapraszam wszystkich, ponieważ jest wiele spraw do omówienia przed świętami.
  • 9 kwietnia przypada II sobota miesiąca, rano o 8.00 powinna się odbyć Msza za Rodziców i ministrantów, a po Mszy zbiórka, ale tego dnia wypada w katedrze kościół stacyjny, dlatego zmienimy trochę plan. Zapraszam najpierw na zbiórkę wszystkich ministrantów na godz. 17.00, a po niej na Mszę o 18.00 w Waszej intencji pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa.
  • 10 kwietnia wypada już Niedziela Palmowa, która rozpocznie Wielki Tydzień, ale informację na Wielki Tydzień przekażę rodzicom na spotkaniu w piątek oraz ministrantom na zbiórce w sobotę.
  • Zostały tylko po jednym nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów w tym roku. To ciągle okazja, by się zmobilizować i w nich uczestniczyć. Szczególnie zwracam się do Rodziców, by zachęcili swoich synów do udziały, tym bardziej, że niektórzy niestety nie byli nawet jednego razu.

nowi kandydaci

Obecnie mamy kilku kandydatów, którzy po roku formacji przyjmą strój liturgiczny – komżę i będą pełnoprawnymi ministrantami. Każdy chłopiec w wieku szkolnym, który pragnąłby wstąpić do naszej Wspólnoty i służyć z radością na chwałę Bożą, serdecznie zapraszamy. Z okresu kandydatury można zawsze się wycofać, ale warto choć spróbować nas poznać bliżej i samemu się przekonać. Chętnych prosimy o kontakt z Księdzem Opiekunem lub z Prezesem.