Uczniowie Chrystusa

nowa wspólnota

Przy naszej Parafii powstaje nowa grupa modlitewno-formacyjna Uczniów Chrystusa. Jest to propozycja dla osób dorosłych, pragnących zgłębiać treść słowa Bożego i nauczyć się nim żyć na co dzień.

Spotkania będą się odbywały w czwartki o godz. 19.00 w salce katechetycznej przy ul. Księdza I. Skorupki 7. Opiekę duchową sprawował będzie ks. Rafał Balcerzak. Natomiast animatorami grupy będę trzy osoby świeckie, odpowiednio do tego przygotowane.

założenia

Głównym założeniem jest spotkanie ze słowem Bożym, poznawanie Pisma Świętego oraz ćwiczenia, jak je wprowadzać w codzienne życie. Głównym zadaniem wspólnoty jest więc modlitwa i formacja duchowa i intelektualna. Jednak oprócz modlitwy będziemy starali się uatrakcyjniać nasze spotkania, m. in. wyjściami w teren, Adoracją Pana Jezusa w Katedrze itd.

Wtórym celem jest więc zbudowanie wspólnoty, czyli Kościoła, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, że ” tam, gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

zapraszamy

Zapraszamy wszystkich powyżej 18. roku życia do naszej grupy modlitewnej. Spotkania ruszą od 5 maja, ale już teraz dajemy Wam czas na przemyślenie i podjęcie decyzji. Do grupy można w każdej chwili przystąpić oraz warto zachęcać też innych, bo na tym polega nasza misja ewangelizacji, by słowo Pana docierało wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe.

Podsyłamy też plakat, który można wydrukować i rozpowszechniać. Bóg zapłać za każde Wasze apostolstwo w Kościele Chrystusowym!