01

8 października 2014 r. do łódzkiej Katedry przybyła 50-cio osobowa pielgrzymka katolików z Indonezji. W informacjach przesłanych drogą mailową już od kilku miesięcy zapowiadali, iż pragną wędrować szlakiem św. Faustyny Kowalskiej.

Stąd wybrali Łódź, Częstochowę i Kraków jako miejsca, które przede wszystkim pragną poznać.
W łódzkiej katedrze wysłuchali powitania ks. prałata Ireneusz Kuleszy - proboszcza,
w którym opowiedział o historii Łodzi, katedry i św. Faustyny.
Tutaj też ich opiekun, kapłan katolicki, odprawił Mszę Świętą.
Jest to już kolejna grupa pielgrzymów z zagranicy, którzy wędrując szlakiem św. Faustyny wybierają Łódź jako jedną ze stacji swojej modlitwy.

Oto treść maila:

"Dear Fr. Ireneusz Kulesza,

As our pilgrimage time is getting near, we would like to update you that Gracilia Group will be a total of 50 person including 1 (one) priest, Fr. Jusuf Halim, SVD.
We look forward to celebrate the Holy Mass at Stanislaus Kotska Cathedral on October 8th, 2014 at 18.00.

See you soon.