oltarz-mb-rozancowej

Przez cały miesiąc październik uczestniczymy w nabożeństwie różańcowym, które w naszej archikatedrze odprawiane jest od poniedziałku do piątku o godz. 17.30, w soboty o godz. 8.30, a w niedziele o godz. 18.00.

Różaniec to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów.

Październik nabrał szczególnego znaczenia maryjnego w XVI w. po słynnej bitwie i zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad flotą turecką, pod Lepanto, 7 października 1571 roku. Wtedy to papież Pius V, przypisując nieoczekiwane zwycięstwo floty chrześcijańskiej interwencji Matki Bożej wzywanej na różańcu, ogłosił święto Matki Bożej Różańcowej. Oficjalnie dopiero papież Leon XIII w 1885 roku, z racji różańca, ogłosił październik miesiącem maryjnym. Do ożywienia nabożeństw różańcowych w październiku przyczyniły się na początku zeszłego stulecia objawienia w Fatimie, 13 października 1917 roku trojgu portugalskim pastuszkom, w których Matka Boża z różańcem w ręku przedstawiła się, jako Pani Różańca Świętego i zaprosiła świat do przygotowania wielkiego zwycięstwa nad szatanem za pomocą różańca. Tak powstały nabożeństwa gromadzące tłumy wiernych na wspólnej modlitwie różańcowej, a sam październik wpisał się na stałe w Kościele katolickim, jako maryjny miesiąc różańcowy.
Jan Paweł II dodał czwartą grupę pięciu tajemnic światła. Opublikowano to 16 października 2002 w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Mimo, że odmawianie tajemnic światła Jan Paweł II przedstawił jako propozycję, to inicjatywa papieża została bardzo chętnie przyjęta w całym Kościele katolickim i jest powszechnie praktykowana.

Jan Paweł II 29 października 1978r. w pierwszym przemówieniu po wyborze na papieża powiedział:

"Różaniec jest moją codzienną modlitwą - i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi...
 W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół.

Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają sie na życie człowieka, na rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim".


2 września 1912 roku w Archikatedrze Łódzkiej poświęcono ołtarz umieszczony w północnym skrzydle transeptu. Został on ufundowany przez kupców handlujących trzodą chlewną Rzeźni Miejskiej i Bałuckiej. Otrzymał on wezwanie Matki Boskiej Różańcowej. W centrum ołtarza umieszczono figury matki Bożej, świętego Dominika i świętej Katarzyny ze Sieny. Górę i boki ołtarza wypełniły kwatery przedstawiające tajemnice różańcowe.

01

Zdjęcia nie podpisane w niniejszym artykule przedstawiają sceny z życia Maryi i Pana Jezusa z ołtarza Matki Boskiej Różańcowej w Archikatedrze Łódzkiej.

Słowo różaniec, pochodzi od łacińskiego rosa, róża. Określenie ogród różany pochodzi od łacińskiego rosarium. W odniesieniu do Błogosławionej Maryi Dziewicy Rosarium Beatae Mariae Virginis, dosłownie oznacza Ogród różany Błogosławionej Maryi Dziewicy. Termin różaniec czyli różany wieniec, wieniec z róż pochodzi ze średniowiecza, a jego odmawianie porównywano z ofiarowaniem Matce Bożej wieńców z róż symbolizujących Zdrowaś, przeplatane białymi liliami symbolizującymi Ojcze nasz. Białe róże to Zdrowaś odmawiane w tajemnicach radosnych, czerwone róże w tajemnicach bolesnych i żółte róże w tajemnicach chwalebnych. Maryja w Różańcu określana jest symbolicznie jako Rosa mistica, Róża mistyczna, Róża duchowna.

Różaniec przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

 

I. TAJEMNICE RADOSNE 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, iż jest Matką Syna Bożego.

02

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.

03

3. Narodzenie Pana Jezusa.

04

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

05

5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

06

 

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

07

Giotto, Chrzest w Jordanie2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

08

Giusto de 'Menabuoi

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

09

Rosselli Cosimo - Chrystus nauczający4. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor.

10

Przemienienie Pańskie - Rafael Santi5. Ustanowienie Eucharystii

11

Nicolas Poussin, „Ustanowienie Eucharystii"

 

III. TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.

12

2. Biczowanie Pana Jezusa.

13

3. Ukoronowanie koroną z cierni.

14

4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa na Kalwarię

15

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

16

 

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

17

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

18

3. Zesłanie Ducha Świętego.

20

4. Wniebowzięcie Najświętszej Mary Panny.

21

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

22

Zawitaj, Królowo Różańca świętego, 

jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj, bez zmazy lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!