75-rocznica

„My z niego wszyscy..."pod takim hasłem w całej Polsce zorganizowano obchody 75 rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego. W sobotę 27 września o godzinie 12 mieszkańcy Łodzi zgromadzili się na Mszy Świętej.

„Modlimy się dzisiaj w intencji wszystkich tych, którzy w sposób bohaterski poświęcali swoje życie ażeby, nie tylko walczyć z hitlerowskim okupantem, ale także i tym, który przyszedł ze wschodu"- powiedział we wstępie bp Ireneusz Pękalski.

Bp Pękalski w kazaniu wygłoszonym do wiernych podkreślił, że Ci którzy tworzyli polskie państwo podziemne rozumieli patriotyzm, jako zgodę na ofiarę i poświecenie za Ojczyznę. Ks. biskup wyjaśnił znaczenie hasła tegorocznych obchodów. „My z niego wszyscy …”to fragment wypowiedzi wieszcza narodowego Ignacego Krasickiego, który na wieść o śmierci Adama Mickiewicza, tak powiedział- „on był dla ludzi mego pokolenia i miodem i mlekiem i żółcią, krwią duchową. My z niego wszyscy, on nas był porwał na wzdętej fali natchnienia swego i rzucił w świat”. Bp Pękalski zwrócił uwagę na to, że naszym obowiązkiem jest byśmy prawdziwą wiedzę historyczną przekazywali w naszych domach, szkołach i Kościele, bo historia jest nauczycielką życia i patriotyzmu.

„Modlimy się dzisiaj w intencji wszystkich tych, którzy w sposób bohaterski poświęcali swoje życie ażeby, nie tylko walczyć z hitlerowskim okupantem, ale także i tym, który przyszedł ze wschodu"- powiedział we wstępie bp Ireneusz Pękalski.

27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.


Źródło: Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")