01

Kapłani rocznika 1974 zgromadzili się na wspólnej Eucharystii 7 czerwca o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej, by dziękować Bogu za 40 lat posługi kapłańskiej. Jednym z księży tego rocznika jest Biskup Ireneusz Pękalski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

Na wstępie Biskup senior Adam Lepa odczytał list jaki skierował Arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita Łódzki zaznaczył, że Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W imieniu Chrystusa odnawiają oni ofiarę przez którą odkupił lud.

W swoim kazaniu bp Pękalski wspominał dzień święceń: „jedno nas wszystkich łączyło wspierani łaską Pana i modlitwami ludu Bożego chcieliśmy z troskliwością Dobrego Pasterza czuwać nad jego owczarnią".
Każdy z wyświęcanych kapłanów wybierał sobie motto, które zamieszczał na swoim obrazku prymicyjnym. Bp Pękalski wybrał wtedy zdanie św. Grzegorza z Nazjanzu, które znalazł w Dzienniku Duszy św. papieża Jana XXIII: „Twoja wola Panie jest dla mnie pokojem".
Bp Ireneusz Pękalski zwrócił uwagę na to, że rocznica święceń wypada w przededniu uroczystości zesłania Ducha Świętego, dlatego poprosił o szczególną modlitwę o świętość kapłanów skierowaną właśnie do Ducha Świętego.

Licznie zgromadzeni wierni modlili się w intencji jubilatów o potrzebne łaski na dalszą posługę kapłańską. Po Mszy Świętej był czas na osobiste spotkanie z jubilatami. Były kwiaty, życzenia i dużo radości.

Biskup Ireneusz Pękalski przyjął święcenia 2 czerwca 1974 roku w Łódzkiej Archikatedrze z rąk księdza biskupa Józefa Rozwadowskiego ówczesnego patrona łódzkiego kościoła.


Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl Archidiecezja Łódzka (Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")