Kuria Metropolitalna Łódzka zaprasza do udziału w katechezach biblijnych.

Słowo Boże zawarte w Piśmie świętym jest objawione i przeznaczone dla konkretnego człowieka. W jaki sposób oświetla Ono całe moje życie? Jaką prawdę przekazuje mi Bóg w swoim Słowie? Nauczyć się patrzeć i słuchać, aby poznać Boże orędzie zawarte w tekście biblijnym, to zadanie jakie stawiamy sobie uczestnicząc w katechezach biblijnych.

Katechezę: "Poznaj metodę medytacji ignacjańskiej" wygłosi ks. Remigiusz Recław, jezuita, w środę 12 lutego o godz. 19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

O godzinie 18.00 zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej do udziału we Mszy świętej z homilią.

Ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii


Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl